คมนาคมคาดต่างชาติมาไทย 22 ล้านคนในปีนี้

หลังยกเลิกระบบ Thailand Pass คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศทางอากาศประมาณ 22 ล้านคน หรือประมาณ 50% ของปริมาณผู้โดยสารในปี 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ระบุ หลังยกเลิกระบบ Thailand Pass คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศทางอากาศประมาณ 22 ล้านคน หรือประมาณ 50% ของปริมาณผู้โดยสารในปี 2562 ก่อนเกิดการระบาดของโควิด 19