TDX เตรียมเปิดให้บริการ ซื้อ-ขายโทเคนดิจิทัล ไตรมาส 3/65

TDX เตรียมเปิดให้บริการ ซื้อ-ขายโทเคนดิจิทัล ไตรมาส 3/65

TDX เตรียมเปิดให้บริการ ซื้อ-ขายโทเคนดิจิทัล Investment Token และ Utility Token ด้วยแพลตฟอร์มแบบเปิดในไตรมาส 3/65 หลังได้รับไลเซ่นส์ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล

นายกิตติ สุทธิอรรถศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่าศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลจากกระทรวงการคลังแล้ว

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยในขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบ ก่อนที่จะเริ่มเปิดให้บริการในไตรมาส 3 ปี 2565 นี้ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเชื่อมโยงตลาดทุน มุ่งสร้างโอกาสใหม่ในการระดมทุนให้กับภาคธุรกิจ และตอบโจทย์การลงทุนของคนรุ่นใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่

TDX ในฐานะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จะเปิดให้บริการการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัลใน 2 รูปแบบ คือ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) รวมถึงให้บริการการชำระราคาซื้อขาย และการเก็บรักษาโทเคนดิจิทัล

โดย TDX จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ TDX ยังมีแผนที่จะผนึกกำลังกับพันธมิตรหลากหลายกลุ่มเพื่อร่วมกันสร้างให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ลงทุนในการเข้ามาใช้บริการ