ครม.เคาะ  3.3 แสนล้าน เดินหน้าแผนปฎิบัติการ ‘น้ำ’ 

คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 334,256 ล้านบาท จาก 26 หน่วยงาน และให้ใช้พิจารณาในการจัดทำงบประมาณประจำปี 2566

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไตรศุลี ไตรสรณกุล ระบุ คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 334,256 ล้านบาท จาก 26 หน่วยงาน และให้ใช้พิจารณาในการจัดทำงบประมาณประจำปี 2566 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับวงเงินมากที่สุด 159,226 ล้านบาท จาก  15,862 รายการ รองลงมาคือกระทรวงมหาดไทย 142,115 ล้านบาท จาก 22,194 รายการ