"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 16 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 16 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 16 พฤษภาคม 2565 ณ เวลา 07.00 น. อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท. บางจาก และเชลล์ กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์ ส่วน E85-ดีเซลพรีเมียม ขึ้น 1 บาท เช็กราคาที่นี่ !

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" ล่าสุดจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ภายหลังการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมัน ในกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้นราคา 60 สตางค์/ลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 และดีเซลพรีเมียม ปรับขึ้นราคา 1 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 15 พ.ค.65 เวลา 17.00 น. ซึ่งให้มีผล ณ วันที่ 16 พ.ค. 65 เวลา 05:00 น.

โดยมี ราคาน้ำมันวันนี้ ดังนี้

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" บางจาก (16 พ.ค.65 เวลา 07:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.68 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 40.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 16 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" ปตท. (16 พ.ค.65 เวลา 07:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.68 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 49.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม ราคา 40.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 16 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เชลล์ (Shell) (16 พ.ค.65 เวลา 07:00 น.)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 41.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา  42.08 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา  42.35 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา  49.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา  31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา  31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา  31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา  31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา  44.39 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" 16 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

 

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่