คึกคัก ทุเรียนไทยล๊อตบินตรงไปหนานหนิง แค่ 2 ชั่วโมง

คึกคัก ทุเรียนไทยล๊อตบินตรงไปหนานหนิง แค่ 2 ชั่วโมง

เกษตรเปิด ปฐมฤกษ์ ทุเรียนไทยล๊อตแรก ลงจอดสนามบินหนานหนิง แค่ 2 ชั่วโมง คุมคุณภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคจีน อย่างฟินน์

นายปรัตถกร แท่นมณี กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำนครกว่างโจว เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) ได้ประกาศอนุมัติให้ท่าอากาศยานหนานหนิง สามารถนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากเจรจาและผลักดันของทีมประเทศไทย ณ นครหนานหนิงอย่างต่อเนื่อง

 

คึกคัก ทุเรียนไทยล๊อตบินตรงไปหนานหนิง แค่ 2 ชั่วโมง

ซึ่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เที่ยวบิน HT3828 ของสายการบินเทียนจินแอร์คาร์โก้ (Tianjin Air Cargo) ได้ขนส่งทุเรียนไทยล๊อตแรกที่นำเข้าผ่านด่านสนามบินหนานหนิงภายหลังจากได้รับกำหนดให้เป็นสถานที่ควบคุมตรวจสอบผลไม้นำเข้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าด่านสนามบินหนานหนิงได้เปิดรับการนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศอย่างเป็นทางการ

 

 

ในโอกาสนี้ นายปรัตถกร แท่นมณี กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำนครกว่างโจว และนางสาววรรณลดา รัตนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับทุเรียนล็อตแรก ณ คลังสินค้าระหว่างประเทศ

คึกคัก ทุเรียนไทยล๊อตบินตรงไปหนานหนิง แค่ 2 ชั่วโมง

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้ของจีนทราบถึงโอกาสและศักยภาพในการนำเข้าผลไม้จากไทยผ่านด่านสนามบินหนานหนิงที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว โดยใช้เวลาในการขนส่งจากไทยเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น

คึกคัก ทุเรียนไทยล๊อตบินตรงไปหนานหนิง แค่ 2 ชั่วโมง

สำหรับทุเรียนล็อตนี้เป็นทุเรียนที่เก็บเกี่ยวเพื่อขนส่งทางอากาศโดยตรง เมื่อเทียบกับการขนส่งทางบกและทางทะเล การขนส่งทางอากาศสามารถลดระยะเวลาการขนส่งลงได้มาก สามารถรักษาคุณภาพของทุเรียนได้ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการผลไม้คุณภาพสูงของผู้บริโภคชาวจีน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินพิธีการศุลกากร หลังจากทุเรียนล๊อต นี้ได้ขนลงจากเครื่องบิน ศุลกากรสนามบินหนานหนิงได้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดอย่างรวดเร็ว ช่วยควบคุมความสดของผลไม้ในขณะเดียวกันก็ได้ทำการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเคร่งครัด ทำให้สินค้าได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน สนามบินหนานหนิงมีสถานที่ควบคุมตรวจสอบผลไม้นำเข้า สถานที่ควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำแช่เย็นนำเข้า และสถานที่ควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ำมีชีวิตนำเข้าเพื่อบริโภค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาการค้าสินค้าสดจากอาเซียนกับเขตฯ กว่างซีจ้วง ที่ครอบคลุมการขนส่งทั้งทางบก ทางทะเล ทางรถไฟ และทางอากาศ

ซึ่งการที่ด่านสนามบินหนานหนิงสามารถนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศได้ก็จะทำให้บทบาทของการพัฒนาการค้าผลไม้ระหว่างอาเซียนกับเขตฯ กว่างซีจ้วง แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

คึกคัก ทุเรียนไทยล๊อตบินตรงไปหนานหนิง แค่ 2 ชั่วโมง

และสนามบินหนานหนิงจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการส่งออกผลไม้ของไทยไปยังจีน ช่วยแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าผลไม้ไทย โดยเฉพาะในฤดูกาลส่งออกทุเรียนในขณะนี้ รวมทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ส่งออกไทย