พาณิชย์ส่งผลไม้ 3.5 หมื่นตัน ขึ้นเครื่องส่งตลาดจีน

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ระบุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และบมจ.การบินไทย

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ระบุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และบมจ.การบินไทย ได้ร่วมกันส่งเสริมการส่งออกผลไม้ทางอากาศ โดยเป้าหมายสำคัญคือ ระบายผลไม้ฤดูกาลผลิตปีนี้ ซึ่ง 90% ของตลาดต่างประเทศคือ จีน โดยจะปรับลดสัดส่วนการส่งออกทางบกเหลือ 10.5% จาก 48% เพิ่มการส่งออกทางเรือเป็น 83%  จาก 52% และทางอากาศเพิ่มเป็น  6.5% จาก 0.5% หรือเพิ่มเป็น 35,600 ตัน 

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์