แบงก์กรุงศรีฯ รุกธุรกิจลูกค้ารายย่อย

ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พงษ์อนันต์ ธณัติไตร ระบุ ธนาคารเดินหน้ารุกธุรกิจลูกค้ารายย่อย ภายใต้กลยุทธ์ ‘Krungsri One Retail’

ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พงษ์อนันต์ ธณัติไตร ระบุ ธนาคารเดินหน้ารุกธุรกิจลูกค้ารายย่อย ภายใต้กลยุทธ์  ‘Krungsri One Retail’ เพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อความเข้าใจลูกค้าแบบรอบด้าน พร้อมนวัตกรรมทางการเงิน และบริการที่ตรงใจ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้ารายย่อยแตะ 15 ล้านราย ผู้ใช้บริการช่องทางดิจิทัลแตะ 12 ล้านราย ภายในปี 2567 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์