ผลเสี่ยงทายพระโค ‘ธัญญาหาร’ อุดมสมบูรณ์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ ระบุ ผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกาย และพระโคกินเลี้ยงในปีนี้ พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบได้ผ้านุ่ง 4 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี


รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ ระบุ ผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกาย และพระโคกินเลี้ยงในปีนี้ พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบได้ผ้านุ่ง 4 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ ผลการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง พระโคกินน้ำ หญ้า ถั่ว และเหล้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดีการคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์