"depa" ผนึก "VISTEC" เปิดตัว "VISAI" เสริมแกร่งภาคธุรกิจ ดันไทยสู่ผู้นำเทคโนโลยีเอไอ

"depa" ผนึก "VISTEC" เปิดตัว "VISAI" เสริมแกร่งภาคธุรกิจ ดันไทยสู่ผู้นำเทคโนโลยีเอไอ

เมื่อเทคโนโลยีเอไอเข้ามาเป็นโจทย์ท้าทายในโลกอนาคต "depa" ผนึก "VISTEC" เปิดตัว "VISAI" เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเอไอขั้นสูงให้แก่ประเทศไทย 

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของหุ่นยนต์ แต่เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล และยังเกี่ยวโยงไปถึงการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมระดับสูงและเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ 
 
สำหรับประเทศไทย มีข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พบว่า ขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศไทย อยู่ในระดับกลางเมื่อเปรียบเทียบกับโลก และเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มอาเซียน แม้จุดแข็ง คือ จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือในอัตราที่สูง แต่ทักษะด้านดิจิทัลของประชาชนยังไม่สูงตามไปด้วย และยังไม่เกิดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ส่วนกำลังคนด้านดิจิทัลนั้นขาดแคลนเชิงคุณภาพเป็นอย่างมาก

VISAI หรือ วิสัย เอไอ จึงเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) กับสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเอไอขั้นสูงให้แก่ประเทศไทย 

"depa" ผนึก "VISTEC" เปิดตัว "VISAI" เสริมแกร่งภาคธุรกิจ ดันไทยสู่ผู้นำเทคโนโลยีเอไอ

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่า ประเทศไทยยังขาดเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดจากการพัฒนาโดยฝีมือคนไทย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ถือเป็นจุดอ่อนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง รวมไปถึงช่องว่างทางด้านเทคโนโลยีในภาคธุรกิจที่จะทำให้ศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคตมีข้อจำกัด

ที่ผ่านมา ดีป้า ได้ร่วมมือกับ VISTEC จัดตั้ง สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการที่ครบวงจร สำหรับการศึกษา ทดลอง วิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ควบคู่กับการพัฒนาและวิจัยชุดข้อมูล เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการนวัตกรรมดิจิทัล

เช่นเดียวกับครั้งนี้ ด้วยความต้องการใช้เทคโนโลยีเอไอในภาคธุรกิจของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จึงได้ร่วมมือกัน เปิดตัว "VISAI" เพื่อให้บริการดิจิทัลโซลูชันด้านการเชื่อมโยงเอไอ (AI-enabled) ในรูปแบบของแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในภาคธุรกิจและชีวิตประจำวัน พร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning ที่ล้ำสมัย ทั้งยังให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเอไอขั้นสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับพันธมิตร เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีเอไอก่อนก้าวสู่ตลาดสากล

"depa" ผนึก "VISTEC" เปิดตัว "VISAI" เสริมแกร่งภาคธุรกิจ ดันไทยสู่ผู้นำเทคโนโลยีเอไอ

VISAI ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเล็งเห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้ Mega-tech Trend ซึ่งทาง รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ CEO บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด เผยความตั้งใจที่จะพัฒนาและนำเสนอ "AI-enabled Solutions" ที่มีประสิทธิภาพสูง เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย ตามแนวคิด "AI for Everyone" เนื่องจากในทางปฏิบัติ Data-centric AI ที่มีการพัฒนาให้ใกล้เคียงซอฟต์แวร์บริการนั้น มีส่วนช่วยลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านเอไอขั้นสูงแก่ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้เอไอในการพัฒนาธุรกิจได้ 

นอกจากนั้น ยังสามารถใช้โมเดลที่ทาง VISAI พัฒนาไว้พร้อมใช้งาน (Off-the-shelf Model) จึงช่วยลดต้นทุนด้านเวลา รวมถึงต้นทุนด้านบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัย สำคัญในการลดข้อจำกัดด้านการใช้งาน (Entry Barrier) และทำให้การเข้าถึงเอไอเกิดขึ้นในวงกว้าง