PTT เผยไตรมาสแรกกำไรลด 22% เร่งจัดหาน้ำมันดิบเพิ่มสำรองเพื่อความมั่นคง

PTT เผยไตรมาสแรกกำไรลด 22% เร่งจัดหาน้ำมันดิบเพิ่มสำรองเพื่อความมั่นคง

PTT เผยไตรมาสแรกปี 65 ผลการดำเนินงานลดลง 22% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และลดลง 7% จากไตรมาสก่อนหน้า เหตุขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน เร่งจัดหาน้ำมันดิบเพื่อเพิ่มอัตราสำรอง  

 วันนี้(12 พ.ค.)  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เป็นเหตุให้อุปทานพลังงานลดลง ส่งผลต่อราคาเชื้อเพลิงตลอดจนค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก ทำให้แต่ละประเทศต่างตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงด้านพลังงาน โดยเฉพาะประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเป็นหลัก

ปตท. ยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจให้บรรลุพันธกิจดูแลความมั่นคงทางพลังงานของชาติ และได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ รองรับความต้องการใช้ในประเทศอย่างเต็มความสามารถ ประกอบด้วยการจัดหาน้ำมันดิบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณสำรอง ประสานงานโรงกลั่นในกลุ่ม ปตท. จัดเก็บน้ำมันคงคลังในระดับสูงสุด ควบคู่ไปกับการร่วมดูแลสาธารณสุขและสังคม รวมถึงสนับสนุนด้านพลังงาน เพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐ และประเทศในระหว่างที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนอย่างต่อเนื่อง

 

 ด้านผลการดำเนินงาน ปตท. และบริษัทย่อยไตรมาส 1 ประจำปี 2565 มีกำไรสุทธิจำนวน 25,571 ล้านบาท ลดลง 7,017 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.5 จากไตรมาส 1 ปี 2564 ที่จำนวน 32,588 ล้านบาท และลดลง 1,973 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2  จากไตรมาส 4 ปี 2564 ที่จำนวน 27,544 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสนี้มีผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้นมาก โดยหลักจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ ที่ราคาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ที่หลายประเทศมีการประกาศคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น

รวมถึงมีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น แม้ว่ารายได้จากการขาย และกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จะเพิ่มขึ้น ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามราคาในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายโดยรวมที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้กำไรสุทธิเป็นผลการดำเนินงานรวมจากบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ โดยสัดส่วนกำไรร้อยละ 30 มาจากการดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของ ปตท. และร้อยละ 70 มาจากผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทในกลุ่ม ปตท.

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์