การนิคมฯ จับมือสมภพ. ดึงกลุ่มผู้พักโทษ-พ้นโทษ กลับเข้าตลาดแรงงาน

การนิคมฯ จับมือสมภพ. ดึงกลุ่มผู้พักโทษ-พ้นโทษ กลับเข้าตลาดแรงงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสัมมาชีพและผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย (สมภพ.) กระทรวงยุติธรรม หารือผู้ประกอบการเปิดโอกาสให้ผู้พักโทษได้รับโอกาสกลับเข้าตลาดแรงงาน ลดอัตราทำผิดซ้ำ

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง และนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า โดยมีนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสัมมาชีพและผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย (สมภพ.) ร่วมลงพื้นที่ด้วย 

นายวีริศ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อมอบนโยบายและหารือแนวทางการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโครงการ "สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม" เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้พักโทษและผู้พ้นโทษได้กลับคืนสู่สังคม คืนแรงงานกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน และลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ

ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งแรงงานในตลาดอาจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด-19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับแรงงานผู้พ้นโทษต่อปีมีจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นคนในวัยแรงงาน มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งยังได้รับการฝึกทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ

"การเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษเข้ามาทำงานในนิคมอุตสาหกรรม จะทำให้ผู้พ้นโทษเหล่านี้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ ไม่กลับไปก่ออาชญากรรมซ้ำอีก เป็นการลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนและสังคม รวมถึงมีส่วนช่วยให้คนกลุ่มนี้กลับมาเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป”

สำหรับผู้พ้นโทษที่ต้องการปฏิบัติงานในโรงงาน ควรได้รับการฝึกทักษะในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การทำงานกับเครื่องจักร การทำบัญชีเบื้องต้น โดยมีโรงงานเป็นผู้กำหนดหลักสูตรอบรมทักษะจำเป็น เมื่อพ้นโทษออกมาหรือเมื่อรับการฝึกอบรมเสร็จแล้วสามารถเข้าปฏิบัติงานในนิคมฯ ได้ทันที

ด้านนางสาวนันทรัศมิ์ กล่าวว่า สำหรับผู้พักโทษที่จะเข้ามาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งนั้น จะมีคณะกรรมการดูแลควบคุมผู้พักโทษ และมีการติดกำไล EM (อุปกรณ์ใช้สำหรับตรวจสอบ หรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งมีลักษณะคล้ายนาฬิกา หรือสายรัดข้อเท้า โดยมีตัวอุปกรณ์ส่งรับสัญญาณ เพื่อให้ศูนย์ควบคุมสามารถติดตามตัวได้)

ทั้งนี้ สมภพ.จะบริหารจัดการเพียงในเชิงเทคนิค แต่สิ่งสำคัญคือ ยิ่งให้โอกาสมากเท่าไหร่ การกระทำผิดซ้ำก็จะลดลงทันที เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อได้รับความเชื่อมั่น ได้รับการยอมรับ และมีผู้เห็นคุณค่า ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมทันที ทำให้คนเหล่านั้นได้รับโอกาสในสังคม

“มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะดีหรือเลว ล้วนเคยเป็นคนดีมาก่อน เมื่อวันหนึ่งต้องกลายเป็นคนไม่ดี คำที่จะทำให้คนเหล่านั้นกลับมามีชีวิตที่ดีได้ก็คือ โอกาส หากผู้ประกอบการเห็นว่า การให้โอกาสเป็นประโยชน์ และสามารถทำให้คนเหล่านี้มีชีวิตรอดได้ ก็อยากขอให้พิจารณาให้โอกาสคนเหล่านี้ ซึ่งเชื่อว่า เขาเหล่านี้จะกลับมาเป็นคนดีของสังคมได้”