กรุงศรี ปักธงรุกตลาด ESG หนุน ‘สินเชื่อเพื่อสังคม-บอนด์ยั่งยืน’

กรุงศรี ปักธงรุกตลาด ESG หนุน ‘สินเชื่อเพื่อสังคม-บอนด์ยั่งยืน’

“กรุงศรี” ปักธงมุ่งสู่ผู้นำตลาด “สินเชื่อ-บอนด์เพื่อสังคม” ในไทย ด้วยการสนับสนุนการออกพันธบัตร “อีเอสจี” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทั้งผู้ออกใช้เป็นเครื่องมอระดมทุน และผู้ซื้อสนใจลงทุน 

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ  BAY เปิดเผยว่า ธนาคารกำหนดวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน ตั้งเป้าหมายมุ่งเป็นธนาคารยั่งยืนที่ดีสุดในไทย มีกรอบดำเนินงานทางการเงินและเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ช่วยเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ธนาคารสนับสนุนการประกาศเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของ MUFG โดยกำหนดเป้าหมาย

1. ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการธุรกิจของธนาคารภายในปี 2573

2. ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการให้บริการทางการเงินทั้งหมดภายในปี 2593

- ลดการสนับสนุนทางการเงินแก่โรงไฟฟ้าพลังถ่านหินให้เหลือศูนย์ภายในปี 2573 และกำหนดแผนการดำเนินนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการเงินอย่างโปร่งใสที่ครอบคลุมข้อมูลการปล่อย และเป้าหมายปรับลดก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อและการลงทุนของธนาคาร

-เพิ่มการสนับสนุนการเงินให้แก่โครงการธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน เป็น 50,000-100,000 ล้านบาท ภายปี 2573

- ส่งเสริมพัฒนาตลาดเงินยั่งยืนและการเงินสีเขียวในไทย

อย่างไรก็ตาม ธนาคารคงมุ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาตลาดพันธบัตร ESG ในไทย ด้วยสนับสนุนการออกพันธบัตรความยั่งยืนและพันธบัตรเพื่อสังคมตอบโจทย์ความต้องการทั้งผู้ออกใช้เป็นเครื่องมือระดมทุน และผู้ซื้อที่สนใจเข้าลงทุน ESG เพิ่มมากขึ้น พร้อมกับสร้างนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ และขยายวงเงินสินเชื่อเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้นต่อไป