SCC กำไรไตรมาส 1/65 วูบ 41% ที่8.84 พันล้าน เหตุต้นทุนวัตถุดิบเคมิคอลส์พุ่ง

SCC กำไรไตรมาส 1/65  วูบ 41% ที่8.84 พันล้าน เหตุต้นทุนวัตถุดิบเคมิคอลส์พุ่ง

ปูนซีเมนต์ไทย เผยไตรมาส 1/65 กำไรสุทธิ 8,844 ล้านบาท ลดลง 41% จากช่วงเดียวกันปีก่อน  เหตุต้นทุนวัตถุดิบของธุรกิจเคมิคอลส์ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ทุกธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึ้นหนุนรายได้ 152,494 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 1/65 มีกำไรสุทธิ 8,844 ล้านบาท ลดลง 41% จากช่วงเดียวกันปีก่อน   

สาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบของธุรกิจเคมิคอลส์ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีผลประกอบการที่ดีกว่าปกติเนื่องจากมีวิกฤติฤดูหนาวที่รุนแรงในสหรัฐอเมริกาส่งผลให้อุปทานมีอยู่อย่างจำกัด 

 

 

 

ขณะที่มีรายได้จากการขาย 152,494 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจ  สาเหตุหลักจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ตามราคาตลาด EBITDA ลดลง 26% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เอสซีจี มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 889,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 28,439 ล้านบาท รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน สำหรับไตรมาสที่1 ปี 2565 เท่ากับ 11,189 ล้านบาท