คนกรุงเทพ เลือกตั้งผู้ว่า กทม. เช็คคะแนนนิยม "ชัชชาติ" VS "สุชัชวีร์"

คนกรุงเทพ เลือกตั้งผู้ว่า กทม. เช็คคะแนนนิยม "ชัชชาติ" VS "สุชัชวีร์"

สำรวจตรวจสอบ คนกรุงเทพ เลือกตั้งผู้ว่า กทม. เช็คคะแนนนิยม "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" VS "สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์"

นับวันรอ เลือกตั้งผู้ว่า กทม. เช็คคะแนนนิยมของคนกรุงเทพฯ ระหว่าง "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" กับ "สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์" กลายเป็นคู่แข่งอิงพรรคการเมืองใหญ่ อย่าง พรรคเพื่อไทย และ พรรคประชาธิปัตย์

 

สำรวจความรู้สึกของชาวกรุง ซึ่งมี 2 โพลล์ อย่าง สวนดุสิตโพล และซุปเปอร์โพล ออกมาชี้ถึงฐานคะแนนในวันนี้ (19 ธ.ค.64)

 

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจว่า ว่าที่ผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.” ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด พบว่า

 • ร้อยละ 56.72 ระบุ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • รองลงมา ร้อยละ 29.60 ระบุ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
 • ร้อยละ 10.62 ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

 

ซุปเปอร์โพล เผย ความตั้งใจจะเลือกใครเป็นผู้ว่า กทม. พบว่า

ส่วนใหญ่ในกลุ่มประชาชน คน กทม. ทั่วไป หรือร้อยละ 43.8 และแกนนำชุมชนร้อยละ 29.7 ยังไม่มีใครในใจ ยังไม่รู้มีเลือกตั้งเมื่อไหร่เลย ยังไม่ตัดสินใจ ยังไม่แน่นอน 

 • นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ร้อยละ 17.6 เพราะมีประสบการณ์ ติดดินลงพื้นที่ต่อเนื่อง ปฏิบัติงานจริง ไม่สร้างภาพ เข้าถึงชุมชน ประชาชนเข้าถึงได้ เป็นผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรค เชื่อมั่นว่าทำงานกับทุกพรรคการเมืองได้ มีแนวคิดและวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นต้น 
 • นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้ร้อยละ 14.2 เพราะเป็นคนรุ่นใหม่กับแนวคิดเปลี่ยนกรุงเทพฯ มีฐานสนับสนุนจากพรรค จะทำอะไรได้มากกว่าทำเพียงลำพังอิสระ และอยากลองคนใหม่ 
 • พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ได้ร้อยละ 12.6 เพราะเป็นคนจริงจัง มีความกล้าหาญ ทำงานหนัก เป็นอดีตตำรวจ เป็นต้น
 • ในขณะที่ร้อยละ 11.8 ระบุอื่น ๆ ตามลำดับ 


อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 28.1 ของเครือข่ายแกนนชุมชน ระบุเป็น นายชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รองลงมาคือ ร้อยละ 22.5 ระบุ เป็นนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อย ละ 9.2 ระบุเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และร้อยละ 10.5 ระบุอื่น ๆ ตามลำดับ
 

หากมองถึง "ความต้องการของคนกรุงเทพฯ" นั้น สวนดุสิตถามว่า "กรุงเทพมหานคร” ควรพัฒนาเรื่องใดอย่างเร่งด่วน พบว่า

 • ร้อยละ 85.14 ระบุ การจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ
 • ร้อยละ 70.46 ระบุ คุณภาพชีวิตของประชาชน
 • ร้อยละ 64.58 ระบุ การมีงานทำ รายได้ ค่าครองชีพ

 

ขณะที่ ซุปเปอร์โพล เผยความต้องการ กับ สิ่งที่เห็นจริง ของกรุงเทพมหานคร วันนี้ ในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

 • กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางนานาชาติด้านเศรษฐกิจ ที่คนกรุงเทพฯ ต้องการร้อยละ 78.8 แต่ ที่เห็นจริงร้อยละ 33.3 
 • กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งสุขภาวะ สะอาด ที่คนกรุงเทพฯ ต้องการร้อยละ 83.4 แต่ที่เห็นจริงร้อยละ 30.0 
 • กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางเรียนรู้การศึกษาของบุตรหลานคนกรุงเทพฯ ที่ใช้ประโยชน์ต่อชุมชนที่พักอาศัยได้จริง ที่คนกรุงเทพฯ ต้องการ ร้อยละ 82.0 แต่ที่เห็นจริง ร้อยละ 37.8 
 • กรุงเทพฯ มีระบบการจราจร สะดวกสบาย ไม่ติดขัด ที่คนกรุงเทพฯ ต้องการ ร้อยละ 81.7 แต่ ที่เห็นจริง ร้อยละ 17.7 
 • กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ที่คนกรุงเทพฯ ต้องการ ร้อยละ 82.0 แต่ที่เห็นจริง ร้อยละ 24.6


อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า ความแตกต่างระหว่าง สวนดุสิตโพลกับซุปเปอร์โพลนั้น สวนดุสิตโพลให้น้ำหนักไปทาง "ชัชชาติ" ส่วนซุปเปอร์โพลให้น้ำหนักไปทาง "คนยังไม่ตัดสินใจเลือกใคร"

 ทว่า ก็เห็นความชัดเจนว่า "ชัชชาติ" มาแรง อาจด้วยการเปิดตัวมานาน เป็นผู้สมัครอิสระ มีพรรคเพื่อไทยหนุน ในขณะที่ "สุชัชวีร์" เพิ่งเปิดตัวในนามพรรคประชาธิปัตย์ ยังเป็นรอง และตัวแปรอย่าง "อัศวิน" ที่เป็นผู้ว่า กทม. มานานหลายปีสร้างฐานคะแนนผู้นำชุมชน

ถึงกระนั้น ผู้เขียนประเมินว่า ศึกเลือกตั้ง กทม. เพิ่งเริ่มยังต้องรอความชัดเจน กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง จึงจะเห็นฐานเสียงแต่ละฝ่ายชัดเจน เนื่องจากพรรคพลังประชารัฐ และพรรคก้าวไกล ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญกับ "ชัชชาติ" VS "สุชัชวีร์" อย่างแน่นอน.