'ดัชนีหุ้นไทย'ที่ต้องรู้ไว้ก่อนลงทุน

'ดัชนีหุ้นไทย'ที่ต้องรู้ไว้ก่อนลงทุน

ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์คงต้องเคยได้รับฟังการรายงานภาวะตลาดหุ้นประจำวัน ซึ่งในการรายงานภาพรวมของตลาดนั้น