องค์กรนวัตกรรมในทศวรรษใหม่ที่กำลังท้าทาย

องค์กรนวัตกรรมในทศวรรษใหม่ที่กำลังท้าทาย

โลกปัจจุบันกำลังอยู่ท่ามกลางกระแสที่ปัจจัย Disruption ต่างๆ กำลังเข้าไปเกี่ยวข้องยังทุกวงการ