โลกอินเทอร์เน็ตอาจมี 2 ขั้ว “อเมริกา และ จีน”

โลกอินเทอร์เน็ตอาจมี 2 ขั้ว “อเมริกา และ จีน”

อนาคตเราอาจต้องอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสองโลก แบ่งฝ่ายแยกขั้วโดย 2 ชาติมหาอำนาจ