ฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง (จ.ลำพูน) ใต้ร่มพระบารมี !!

ฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง (จ.ลำพูน) ใต้ร่มพระบารมี !!

 เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก่อนอื่นขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอจงทรงบำราศจากพระโรคาพยาธิ ขอความสำเร็จแห่งราชกิจ ขอความสัมฤทธิ์แห่งราชการ ความเพิ่มพูนมหาศาลแห่งพระราชทรัพย์ ขอชัยชนะนับเนืองนิตย์ จงมีแต่สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกมหาราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ ขอถวายพระพร

เมื่อ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จพื้นที่ทรงงาน จ.เชียงใหม่ – จ.ลำพูน เพื่อติดตามงานโครงการต่างๆ ตามพระราชดำริ ที่ดำเนินโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในพื้นที่ จ.ลำพูน ได้มีการติดตั้งเครือข่ายบริหารจัดการน้ำ โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ที่ดำเนินการโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) (สสน.) และเครือข่ายพัชรธรรมในพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดสร้างฝายพัชรธรรม ตามโครงการพัฒนาสืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ของโครงการพัชรธรรม ตามแนวพระราชดำริ ที่ดำเนินการโดย สนภ.3 นทพ. กองทัพไทย และจังหวัดลำพูน ที่ได้รับผลดียิ่ง โดยในเบื้องต้นได้สร้างฝายพัชรธรรม แห่งที่ 1 เสร็จสิ้นเรียบร้อย ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างฝายพัชรธรรม แห่งที่ 2-3 ต่อไป ดังที่ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยามฯ ได้เข้าไปบริหารจัดการสนับสนุนในทุกด้าน เพื่อความสมบูรณ์ในการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำกวง ที่จะไหลไปสบกับแม่น้ำทา รวมลงแม่น้ำปิง อันจะก่อเกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลต่อประชาชนที่เป็นเกษตรกรสองฝั่งแม่น้ำ ที่อาศัยน้ำเพื่อการเกษตรจากแม่น้ำสายนี้มายาวนานมากกว่าพันปี

จึงได้เห็นภาพการจัดงานทำบุญสวดมนต์สืบชะตาจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงขึ้น อันเป็นไปตามประเพณีพุทธศาสนาแบบล้านนา ท่ามกลางประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ บริเวณฝายพัชรธรรม แห่งที่ 1 บ้านวังไฮ อ.เมือง จ.ลำพูน

นอกจากการจัดสร้างฝายพัชรธรรมขนาดใหญ่ แห่งที่ 1 เกิดขึ้นแล้ว โครงการพัชรธรรมในพระราชดำริ ยังได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค ดังที่ได้รับความร่วมมือจาก สนภ.3 หน่วยทหารพัฒนา กองทัพไทย ด้วยการประสานงานของ พลโทสัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รองผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากคณะศิษย์ศรัทธาวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อการผลิตน้ำดื่มพัชรธรรมตามมาตรฐาน อย. กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการให้น้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ จ.ลำพูน ดังที่มีประชาชนมารับน้ำดื่มพัชรธรรมจำนวนมากในแต่ละวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชประสงค์ จึงได้เห็นภาพพระองค์ท่านเป็นองค์ประธานเปิดแพรคลุมป้าย น้ำดื่มพัชรธรรม เพื่อสุขภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมถึงการพระราชทานสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ ทั้งที่ลำน้ำกวงและลำน้ำสาน จ.ลำพูน

อีกทั้งยังทรงมีพระดำริให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ รับชุมชนพัชรธรรม จ.ลำพูน เข้าเป็นเครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติในชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เพื่อขยายผลการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ จากการบริหารจัดการน้ำชุมชน โดยครอบคลุมถึงการเฝ้าระวังภัยและการเตือนภัยพิบัติในระดับชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนพัชรธรรมและลุ่มน้ำกวง จ.ลำพูน โดยภาพรวม นับว่าเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้การสนับสนุนการจัดตั้งโครงการพัชรธรรมตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลำพูน ถือได้ว่าเป็นงานประวัติศาสตร์ของ จ.ลำพูน เพื่อการฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง.. ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณอันดียิ่งต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจลุ่มน้ำกวงให้กลับมามีความสำคัญอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่หลับใหลมายาวนาน

เจริญพร