ชีวิตที่ไม่ควรทำลาย ≠ การุณยฆาต !!

ชีวิตที่ไม่ควรทำลาย ≠ การุณยฆาต !!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา เรื่องราวต่างๆ นานาในโลกใบนี้ ล้วนแล้วแต่สะท้อนสัจธรรมของพระไตรลักษณ์