บรรจุภัณฑ์แบบไหน ที่ทำถูกใจลูกค้าจีน

บรรจุภัณฑ์แบบไหน ที่ทำถูกใจลูกค้าจีน

ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังคงแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนยังเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามากที่สุดเป็นอันดับ 1

และยังคงมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยหนึ่งในสินค้าในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวจีนประทับใจหรือชื่นชอบมากและซื้อทั้งเพื่อบริโภคเองและ เป็นของฝาก คือผลไม้แปรรูป โดยผลไม้แปรรูปที่นักท่องเที่ยวจีนเลือกซื้อมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ มะม่วงอบแห้ง

ในการเลือกซื้อสินค้านั้น บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ เนื่องจากเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคมองเห็น นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาคุณภาพและปกป้องตัวสินค้าแล้ว องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ยังสามารถสื่อสารการตลาดไปยังผู้บริโภคได้ เนื่องจากผู้บริโภคจะประเมินค่าองค์ประกอบต่างๆที่ปรากฎอยู่บนบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายและแปลกใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ

จากงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการให้ดูสินค้ามะม่วงอบแห้งที่มีจำหน่ายใน MT จำนวนทั้งหมด 13 แบบ รวมถึงมีการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวจีน ณ จุดขายทั้งชายและหญิงจำนวน 30 คนพบว่า ในประเด็นของขนาดของบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจีนคำนึงถึงในการตัดสินใจ

โดยจะส่วนใหญ่ชอบบรรจุภัณฑ์ขนาดกลาง น้ำหนักประมาณ 200 กรัม รองลงมาเป็นขนาดเล็ก น้ำหนัก 100 กรัม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการซื้อก็มีผลต่อการตัดสินใจเรื่องขนาด โดยพบว่า หากซื้อสินค้าให้ผู้อื่น เช่น เจ้านาย ผู้ใหญ่ หรือเพื่อนที่ทำงาน นักท่องเที่ยวชาวจีนจะเลือกบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ในขณะที่หากเป็นการซื้อเพื่อรับประทานเอง นักท่องเที่ยวชาวจีนจะตัดสินใจเลือกบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่คาดว่าจะสามารถรับประทานหมดภายในครั้งเดียว

ในประเด็นการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ พบว่านักท่องเที่ยวจีนมองกราฟิกเป็นภาพองค์รวม ทั้งเรื่องฟ้อนท์ตัวอักษร รูปภาพ และการจัดวาง โดยส่วนใหญ่ชอบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีลวดลายเยอะเกินไป ออกแบบเรียบง่าย ดูมีราคา และบางส่วนชอบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนที่แสดงออกถึงความเป็นไทย เช่น ฟ้อนท์ตัวอักษรที่มีลักษณะคล้ายหลังคาวัดพระแก้ว รูปเงาวัด รูปช้าง หรือคำว่า Product of Thailand

ส่วนกราฟฟิกที่กลุ่มตัวอย่างไม่ชอบมากที่สุด คือการออกแบบที่ดูเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ของจีน ได้แก่ การใช้สีฉูดฉาดที่ให้ความรู้สึกไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น สีฟ้า การใช้คำภาษาจีนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น คำว่า ที่รัก รอบๆบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการซีลบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เรียบร้อย ทำให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่ดีต่อผลิตภัณฑ์และจะไม่เลือกซื้อเพื่อนำไปฝากผู้อื่น

สำหรับประเด็นเรื่องสีนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ชอบบรรจุภัณฑ์สีโทนสว่าง ได้แก่ สีเหลือง รองลงมาคือสีขาว โดยให้เหตุผลว่าเป็นสีที่เข้ากันกับผลิตภัณฑ์มะม่วงอบแห้ง แต่หากเลือกใช้โทนสีเข้มมาผสมได้อย่างลงตัว เช่นสีน้ำเงินเข้มตัดกับสีเหลือง กลุ่มตัวอย่างก็ให้ความสนใจเช่นกัน เนื่องจากทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีราคานอกจากนี้ จุดสำคัญที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจคือบรรจุภัณฑ์ต้องมีส่วนใสบางส่วน เพื่อให้มองเห็นสินค้าด้านในได้ เนื่องจากต้องการพิจารณาปริมาณและลักษณะของสินค้า

สำหรับประเด็นข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์นั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่อ่านข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากมองว่าสินค้ามะม่วงอบแห้งไม่ใช่สินค้าที่ใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อนาน แค่มองเพียงผิวเผินก็รู้แล้วว่าเป็นมะม่วงอบแห้ง ไม่จำเป็นต้องอ่านข้อมูล แต่บางส่วนที่อ่านข้อมูล ส่วนใหญ่อ่านส่วนผสมและวันหมดอายุเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างจึงไม่ชอบให้มีภาษาจีนบนบรรจุภัณฑ์ หากมีภาษาจีน ควรมีเพียงเล็กน้อย เช่น คำว่า มะม่วงอบแห้ง ก็เพียงพอแล้ว

เพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าจีน บรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่ลูกค้าคำนึงถึง แม้สินค้าจะเป็นสินค้าพวก Low involvement แต่ภาพลักษณ์ด้วยรวมของบรรจุภัณฑ์ทำให้เกิดทัศนคติทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ

-------------------

เครดิต: งานวิจัยเรื่ององค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวจีนให้ความสนใจในการเลือกซื้อมะม่วงอบแห้ง โดยคุณ ทิติยา อยู่เจริญ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล