สี่ดีสู่สิ่งที่ดีกว่า

สี่ดีสู่สิ่งที่ดีกว่า

คนใหญ่คนโตชอบพูดถึงนวัตกรรม ชอบบอกว่าต้องปรับเปลี่ยนงานให้ทำน้อย แต่ได้มาก แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะเปลี่ยนงานเดิม ๆ ของเรา

 ให้กลายเป็นงานใหม่ที่ทำน้อย แต่ได้มาก หลายท่านไปไกลตามฝรั่ง ตามจีน เห็นเขามีเอไอ เราก็ตะกายไล่ตามจะเอาเอไอมาใส่งานของเรา โดยลืมไปว่าบริบทของการทำงาน แบบฝรั่ง แบบจีน ไม่เหมือนกับบ้านเรา พื้นฐานเอไอบ้านเขากับบ้านเราไปกันคนละเรื่อง ความใส่ใจใฝ่รู้กับความท้าทายต่างๆ ก็แตกต่างกันแบบหน้ามือกับหลังมือ เราอยู่ของเราแบบเรื่อย ๆ สบาย ๆ เขาต้องตะเกียกตะกายกันตลอดมา เพื่อให้มีกินมีิอยู่ การไล่ตามวิธีการสร้างสรรค์แบบบ้านอื่น เมืองอื่นจึงยากเย็นหนักหนา สำหรับชีวิตการงานแบบเรื่อย ๆ สบาย ๆ แบบที่เป็นอยู่ในบ้านเรา บ้านเขาโดยทั่วไปนัดหมายเวลากันเป็นตัวเลข เจอกันแปดนาฬิกา บ้านเรานัดกันเป็นช่วง เจอกันตอนเช้า ยกเว้นเป็นการเป็นงานจริง ๆถึงบอกกันเป็นตัวเลข

จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่เคยใช้กันมา ให้กลายเป็นวิธีทำงานใหม่ ที่มีประสิทธิผล หรือได้ผลตามที่ตั้งใจไว้มากกว่าวิธีการเดิมๆ ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการดูว่า ฝรั่งใช้เทคโนโลยีใหม่ไปทำอะไรกับการงานของเขาบ้าง ซึ่งน่าแปลกใจที่ในบ้านเรา คนใหญ่คนโตหลายท่าน ชอบทำตัวเป็นเภสัชกรเอไอ บิ๊กดาต้า ชอบสั่งยาเอไอ ยาบิ๊กดาต้า ให้ชาวบ้านกิน ชอบสั่งให้ใช้เอไอ ใช้บิ๊กดาต้าทำนั่นทำนี่ จนถึงขนาดที่ท่านหนึ่งไปสั่งให้ครูบาอาจารย์ ใช้บิ๊กดาต้าจากห้องเรียนกันไปแล้ว ใครที่รู้ความหมายที่แท้จริงของบิ๊กดาต้า คงงงไปตามๆ กันว่า ไอ้บิ๊กดาต้าในห้องเรียนของท่านนั้นมันเป็นอย่างไร ทั้งฝรั่งทั้งจีนที่ว่าเป็นเซียนเทคนิค ก็งงไปด้วยเหมือนกัน

การปรับให้งานเดิม ทำน้อยแต่ได้มากนั้น เริ่มต้นด้วยดีตัวแรก คือ Discover คือหาให้เจอก่อนว่า เปลี่ยนอะไรไปแล้ว จะมีอะไรดีขึ้นบ้าง เน้นว่าต้องหาให้เจอในบริบทขององค์กรของเรา บริบทของตัวเรา ถ้าเราเป็นประหนึ่งต้นมะม่วง ก็ต้องหาให้เจอว่าเราจะเปลี่ยนแปลงผลมะม่วงไปอย่างไร จึงจะอร่อยขึ้น หรือเก็บผลได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่ไปหาว่าจะทำให้มะม่วงออกผลเป็นแอปเปิลได้อย่างไร เวลาจะหาว่าตรงไหนเปลี่ยนแล้วดีไม่ดีอย่างไร อย่ามะโนเอง อย่าเชื่อ HIPPO ให้ฟัง ให้สังเกต ให้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ กับผู้ที่ได้รับผลจากการทำงานของเรา ตั้งแต่คนที่เป็นลูกค้าโดยตรง ไปจนกระทั่งถึงใครก็ตามที่มีส่วนได้ หรือมีส่วนเสียจากงานของเรา ไล่ดูแต่ละขั้นตอนว่าตรงไหน ลดความยุ่งยากได้บ้าง ตรงไหนสร้างเสริมคุณค่าใหม่ใด ๆที่ลูกค้าพออกพอใจเข้าไปได้บ้าง ถ้าเอไอ บิ๊กดาต้า ทำให้ส่วนใดดีขึ้นได้แน่ ๆ ค่อยคิดถึงเอไอ บิ๊กดาต้า อย่าเริ่มด้วยการใส่เอไอเข้าไปในงาน แบบใส่ตามแฟชั่น ไม่ใช่ใส่เพราะทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งดีขึ้น

ดีตัวที่สองคือ Define ช่วยกันระดมความคิดว่ามีวิธีใดบ้าง ที่จะช่วยลดทอนความยากเย็น ความไม่สะดวกนานาประการของผู้ใช้บริการงานของเรา ช่วยกันคิดว่าจะเติมเต็มความสดวก ความสบาย หรือคุณค่าอื่น ๆได้จากการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานตรงไหนได้บ้าง ช่วยกันคิดว่าปรับวิธีทำงานเป็นแบบนี้ คนรับบริการจะได้รับคุณค่าต่างไปจากเดิมอย่างไรบ้าง Discover คือหาเรื่องที่ต้องทำ Define คือกำหนดชัดเจนว่า ทำเรื่องไหนแล้วได้ผลดีอย่างไร กับใคร

ดีตัวที่สาม คือ Develop จัดทัพ จัดทีม จัดทรัพยากร สำหรับส่งมอบบริการใหม่ สำหรับเริ่มต้นวิธีการทำงานใหม่ ถ้าแค่Define แต่ไม่ Develop จะเหมือนดีแต่พูดว่าต้องอย่างนั้น อย่างนี้ พูดเสร็จก็หายไป ไม่จัดทัพจัดทีมเตรียมสร้างการเปลี่ยนแปลง

ดีตัวที่สี่ คือ Deliver ลงมือปรับเปลี่ยนวิธีทำงานใหม่ ซึ่งถ้าสามดีแรกเดินหน้ามาด้วยดี ดีตัวสุดท้าย คือลงมือทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ Defineเอาไว้จริงๆ นั่นเอง ถ้าไม่ลงมือทำ อะไรก็ตามที่ Defineไว้ ก็เป็นได้แค่คารมคำพูด ฟังแล้วก็เพลินใจ แต่ไม่ได้อานิสงค์ใด ๆจากการ Defineนั้นเลย

อยากทำน้อยได้มาก อยากสร้างนวัตกรรม ด้วยสองมือสองขา มาลองเดินหน้าตามสี่ดี Discover Define Develop Deliver กันก่อนจะดีมั้ย?