สมรภูมิการแข่งขันของอีคอมเมิร์ซและมาร์เก็ตเพลสในปัจจุบัน(จบ)

สมรภูมิการแข่งขันของอีคอมเมิร์ซและมาร์เก็ตเพลสในปัจจุบัน(จบ)

ในสงครามนี้คนได้เปรีบบคือผู้บริโภค