ได้คืบจะเอาศอก

ได้คืบจะเอาศอก

ในวันนี้ตัวแทนสนช. นำโดย สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

 รองประธานสนช.คนที่ 1 พร้อมด้วย นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ และ สมชาย แสวงการ จะเข้าพบกับกรธ. เพื่อนำเสนอรายละเอียด และเจตนารมณ์ของ คำถามพ่วง” ที่จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความสอดคล้องต้องกัน รวมทั้งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายลูก 4 ฉบับ ที่จะต้องคลอดออกมาก่อนเป็นระลอกแรก เพื่อรองรับการเลือกตั้ง 

000 ที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 10 ธ.ค.2560 ตามที่ กกต. สมชัย ศรีสุทธิยากร ออกมาระบุว่าเป็นวันเหมาะเจาะ เพราะเป็นวันดี วันรัฐธรรมนูญ” และเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง 3 วัน ที่น่าจะช่วยเพิ่มความคึกคักในการออกไปใช้สิทธิ เพราะหลายคนจะได้มีโอกาสเดินทางกลับภูมิลำเนา...มีหลายคนท้วงว่าเป็น วันเสาร์” ...แต่หากจะให้มีการหย่อนบัตรจริง ก็คงไม่ได้ผิดกติกา หรือจะหมายความว่าเป็นวันหนึ่งวันใดในช่วงวันหยุดก็เป็นไปได้เช่นกัน

000  ย้อนไปที่ท่าทีของ สนช. จากคำถามพ่วงที่ผ่านประชามติมาพร้อมๆ กับร่างรัฐธรรมนูญระบุเอาไว้ว่า “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณา ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

000 ถอดความตามนั้น... กระบวนการของการได้มาซึ่งนายกฯ คนนอกเมื่อสภาผู้แทนฯ ตกลงกันตามบัญชีรายชื่อไม่ได้ ส.ส.กึ่งหนึ่งของสภาต้องเข้าชื่อขอให้มีการประชุมร่วม แล้วเสียง 2 ใน 3 ของรัฐสภาต้องเห็นพ้องกันให้เสนอชื่อนายกฯ คนนอกได้ จากนั้นให้ที่ประชุมร่วมเกินต้องใช้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งหรือ 375 เสียงให้ความเห็นชอบ

000 ดังนั้นความพยายามของ สนช. ที่ ออกอาการ” อยากได้สิทธิในการเสนอ ชื่อนายกฯ” จึงเป็นการรุกคืบ เป็นอาการได้คืบจะเอาศอก... เหมือนอย่างที่ก่อนหน้านี้ ทั้งเพื่อไทย และประชาธิปัตย์ ต่างก็ออกมาดักคอว่าการแก้รธน. เพื่อรองรับคำถามพ่วงจะต้องไม่มีอะไร“งอก”ไปจากที่ มติของประชาชน" ให้การรับรอง...เหมือนอย่างที่  วิรัตน์ กัลยาศิริ ฝ่ายกฎหมายประชาธิปัตย์ ย้ำว่าคำถามพ่วงที่ผ่านประชามติแล้ว จะไปตัดตอนเพิ่มเติมไม่ได้ !!! 

 .....................................

อัชชาวดี [email protected]