พม.พิสูจน์คืนที่ดินเวิลด์พีช 140 ไร่

พม.พิสูจน์คืนที่ดินเวิลด์พีช 140 ไร่

รองอธิบดีกรมการพัฒนาสังคม ณรงค์ คงคำ

 ร่วมกับเจ้าหน้าที่การนิคมลำตะคอง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำตะคอง เจ้าหน้าที่อบต.โป่งตาลอง เจ้าหน้าที่ที่ดินสำนักที่ดินสาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา ทรัพยากรจังหวัดนครราชสีมา ประชุมกำหนดแนวทางเข้าไปตรวจสอบที่ดิน สำนักปฏิบัติธรรมเวิล์ดพีชวัลเลย์ เขาใหญ่จากที่ตรวจสอบครั้งแรกพบว่ามีที่ดิน 493 ไร่ แต่เมื่อสำรวจโดยละเอียดแล้วมีพื้นที่503ไร่

>>>การตรวจสอบครั้งหลังสำรวจสิ่งปลูกสร้าง 37 รายการซึ่งอบต.โป่งตาลองนำคำร้องของศูนย์ปฏิบัติธรรมมาดูประกอบพื้นที่จริงพบว่ายื่นขอ3ครั้งรวม13อาคารมีอาคารบางหลังต้องชี้แจงว่าสร้างในพื้นที่ใคร

>>>ส่วนที่ดินจากการวัดแนวเขตเสร็จแล้ว 13 แปลง รอเจ้าหน้าที่ที่ดินสาขาปากช่องกำหนดรูปแปลง ส่วนที่เป็นชื่อบุคคล 2 คนให้เจ้าของมายืนยันแนวเขตโดยเร็ว

>>>ส่วนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ กรมการพัฒนาสังคม จะวินิจฉัยสั่งการ ประกาศให้คืนที่ดิน 140 ไร่ ให้การนิคมสร้างตนเองลำตะคองเนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ

>>>ประเด็นที่ถกกันคืออาคาร 11 ชั้น ได้ทำอีไอเอหรือไม่และก่อสร้างล้ำออกไปนอกเขต ที่มีเอกสารสิทธิหรือไม่ เบื้องต้นนายช่างอบต.โป่งตาลอง บอกว่าหากไม่ได้ทำอีไอเออบต.มีสิทธิไม่อนุญาตให้เปิดใช้อาคาร

>>>รองอธิบดีกรมการพัฒนาสังคมฯ บอกว่าหากอาคารอยู่นอกเขตเอกสารสิทธิ แล้วก่อสร้างการนิคมฯมีสิทธิสั่งรื้อถอนได้ แต่ในส่วนที่มีเอกสารสิทธิแล้วก่อสร้างโดยไม่ขออนุญาต หรือไม่ได้ทำอีไอเอตัวแทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ บอกว่าเป็นอำนาจท้องถิ่น อบต.โป่งตาลอง สั่งให้รื้อถอนได้เพราะอีไอเอ เป็นสิ่งที่ขออนุญาตพร้อมกันกับขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

>>> จากนั้นช่วงบ่ายแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ส่วนส่วนแรก เข้าไปเช็คพิกัดอาคารสถานที่ส่วนที่สอง ไปดูตำแหน่งที่ดินที่ช่างสำรวจรังวัดเข้าไปวัดปักหมุดแล้วอยู่ในตำแหน่งใดบ้าง จากนี้ไป 1-2 สัปดาห์จะสรุปแนวที่ดินได้

 .........................

สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี [email protected]