ก้าวสู่ปี97มุ่งสู่ 'พาณิชย์ 4.0'

ก้าวสู่ปี97มุ่งสู่ 'พาณิชย์ 4.0'

กระทรวงพาณิชย์ จะครบรอบสถาปนา 96 ปี

ในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ นาวาพาณิชย์ลำนี้ ฝ่าคลื่นลมแรงมาได้จนก้าวสู่ปี 97 เผชิญหินโสโครกบ้าง วิกฤติก็หลายคราว บางห้วงเวลาเกียรติภูมิตกต่ำจนน่าใจหาย แต่ก็ฝ่าวิกฤติมาได้และยังเป็นความหวังของประชาชน นักธุรกิจ 

ก้าวต่อไปของกระทรวงพาณิชย์จะเป็นอย่างไร อภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ผู้ที่ขับเคลื่อนนาวาพาณิชย์คนปัจจุบัน มีแนวคิดที่น่าสนใจ และเป็นอนาคตที่น่าจับตา

อภิรดี บอกว่า ได้จัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ใหม่ โดยยึดร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีเป้าหมายที่จะผลักดันกระทรวงฯ ไปสู่ “พาณิชย์4.0” ด้วยวิสัยทัศน์“ฉับไว โปร่งใส มองไกล ใกล้ชิดประชาชน

การไปสู่ “พาณิชย์ 4.0” ได้วางเป้าหมายปรับปรุงการทำงานในทุกๆ ด้าน 

ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การสร้างและพัฒนา SMEsให้เป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่ การแก้ไขปัญหาคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าที่ค้างอยู่ เพราะอนาคต เราจะต้องแข่งกันที่นวัตกรรม ต้องปรับให้เร็ว การวางรากฐานการทำงานที่จะใช้นโยบาย One Roofที่จะดึงหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงมาอยู่ที่เดียวกัน เพื่อให้บริการได้ครบวงจร การปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่จะเอื้อต่อการทำธุรกิจ รวมทั้งการออกกฎหมายใหม่ ที่จะทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น

ที่จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ และจะเร่งผลักดัน ก็คือ การค้าบริการ 4.0 ที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของประเทศ เพื่อทดแทนการค้าโลกที่อยู่ในภาวะซบเซา แต่การค้าบริการยังขยายตัวได้สูง 

ตัวเลขการส่งออกบริการของไทยช่วงไตรมาสที่1ปี2559ที่ขยายตัวสูงถึง 8.1%เพิ่มขึ้นจาก0.9%และภาคบริการของไทยยังมีสัดส่วนสูงถึง60.8%ของจีดีพีประเทศ

ยืนยันเดินมาถูกทาง และจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กชอป) ร่วมกับผู้ประกอบการภาคบริการ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการเติบโตของภาคบริการของไทยและร่วมกันจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมธุรกิจบริการ

พร้อมกับเร่งรัด“เกษตรกร4.0” ที่จะเร่งผลักดันให้เกษตรกรไทย มีขีดความสามารถในการประกอบการด้านการค้าเพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่เป็นเพียงผู้ผลิตเพียงอย่างเดียว โดยมีแผนพัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัย หรือที่เรียกว่าเป็นสมาร์ท ฟาร์เมอร์ ผลิตในลักษณะทำน้อยได้มาก

จะมีการเร่งสร้างตลาดชุมชน หมู่บ้านทำมาค้าขาย และFarm Outletให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้เกษตรกรได้มีที่ทำมาค้าขายและเป็นผู้ประกอบการตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ เพราะลำพังแต่จะมุ่งหาตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียว เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบาย พาณิชย์4.0” ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ต้องติดตามใกล้ชิดพาณิชย์ 4.0

ในกระแสโลกอันเชี่ยวกรากนี้