ปรับตัวรับ‘เมกะเทรนด์’

ปรับตัวรับ‘เมกะเทรนด์’

ศักราชใหม่ 2559 เป็นปีแห่งความท้าทาย สำหรับประเทศไทย

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เป็นปัจจัยบวกและปัจจัยลบ โดยมีแนวโน้ม หรือ เมกะเทรนด์ เป็นโจทย์ใหญ่ในการตั้งรับ หรือปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวทันสถานการณ์ เริ่มจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนองการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ในประเทศไทยการเปิดให้บริการ 4G จะทำให้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น ธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม ธุรกิจอีคอมเมิร์ชในรูปแบบต่างๆ จะเกิดขึ้นมากมาย เช่น ธนาคารให้บริการอีแบงก์กิ้งมากขึ้น ร้านค้าปลีกขายสินค้าผ่านมือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมกะเทรนด์ต่อมา การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เต็มรูปแบบ ภาคการค้า การลงทุน ในไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นไปอย่างคึกคัก โดย “ไทย” เป็นหนึ่งในประเทศยุทธศาสตร์ที่ต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุนมากขึ้น ภายใต้พื้นฐานที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจและกำลังซื้อระยะยาว พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์การบริโภคของชาวไทยถูกพัฒนาก้าวหน้าพร้อมเปิดรับสินค้าและบริการใหม่ๆ นับเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง เช่นเดียวกับศักยภาพของ ผู้ประกอบการไทย ที่ตลาดในบ้านเริ่มคับแคบ การสร้างการเติบโตให้ธุรกิจจำเป็นต้องขยายฐานลูกค้านอกบ้าน

แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ เป็นเมกะเทรนด์ที่สร้างโอกาสธุรกิจหลากหลายเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้สูงอายุยุคใหม่ เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่จะใช้เงินซื้อความสุขและสินค้าที่พึงพอใจมากขึ้นเป็นไปตามโลกยุคไลฟ์สไตล์เบ่งบาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกฎหมายการเก็บภาษีมรดก อาจเป็นเหตุผลหนึ่งให้กลุ่มผู้สูงอายุยุคใหม่เก็บเงินไว้ให้ลูกหลานน้อยลงต่างจากเดิม ช่วงเวลานี้เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นและพัฒนาสังคมผู้สูงอายุสู่ตลาดศักยภาพ โดยธุรกิจเสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ชะลอริ้วรอย อาหาร ของใช้สำหรับผู้สูงอายุ เป็นสินค้าดาวรุ่ง

เทรนด์รถไฟฟ้าในประเทศไทย ทำให้มีการขยายตัวของเมืองและย่านการค้าตามเส้นทางรถไฟ ธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อานิสงส์ไปเต็มๆ ตั้งแต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการที่พักอาศัย โครงการค้าปลีก โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว สินค้าตกแต่ง ซ่อมแซม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจที่น่าจับตามอง คือ “ที่จอดรถ” เพราะหากกรุงเทพฯ มีระบบขนส่งมวลชน ที่เอื้อต่อการเดินทางแล้ว น่าจะทำให้การใช้รถยนต์ส่วนตัวลดน้อยลง ผู้คนจะจอดรถไว้ตามสถานีรถไฟฟ้าแล้วโดยสารรถไฟฟ้าแทน

ในภาพใหญ่ยังมี กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้าน เป็นเมกะเทรนด์ที่ส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกในหลายประเทศ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่ทั้งด้านการค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคม มุ่งเน้นสร้างความโปร่งใสและแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึ้น มีความร่วมมือระหว่างประเทศ การกํากับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวด กฎ ระเบียบด้านสังคมมีบทบาทสําคัญมากขึ้น และเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการค้า ที่ผลักดันผู้ประกอบการไทยต้องยกระดับการผลิต สร้างมาตรฐานธุรกิจเพื่อสามารถแข่งขันได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

ขณะที่ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นภัยคุกคามประชาคมโลก ที่มีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลก ในรูปแบบที่ซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ที่ต้องเตรียมความพร้อมรับมือจากสถานการณ์ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของโลกยุคใหม่