ยึดทรัพย์‘ศุภชัย’หมื่นล้าน

ยึดทรัพย์‘ศุภชัย’หมื่นล้าน

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ฯ

 ไปซื้อทรัพย์สินต่างๆโดยใส่ชื่อตนเองหรือผู้อื่น เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินเจตนาเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิด แหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ตนเองฉ้อโกงมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.ตรวจสอบและยึดทรัพย์นายศุภชัย และเครือข่ายร่วมฟอกเงินล็อตแรก 3,700 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม บอร์ดปปง.มีมติให้ยึดทรัพย์เพิ่มเติม

>>>จากรายงานธุรกรรมทางการเงินของนายศุภชัย พบว่ามีผู้ร่วมขบวนการคือนายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล นางรินนา วัฒนาศิรินุกุล นายกิตติธัช วัฒนาศิรินุกุลนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ นางสิริกร นวอิสรารักษ์นางสาวอริสรา นวอิสรารักษ์ นายอภิชัย ศรีม่วงงามนายธวัช ฮ่วนสกุล อยู่ร่วมขบวนการกับนายศุภชัยโดยเป็นบุคคล ที่รับโอนเงินและทรัพย์สินต่างๆ จากนายศุภชัย

>>> ปปง.มีพยานหลักฐานว่านายศุภชัยกับพวกเมื่อได้เงินมาแล้วนำเงินไปซื้อกิจการ ที่ดิน จนเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานยักยอกเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยปปง.และกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ตรวจสอบเพิ่มเติม และตามยึดมาได้เพิ่มอีก 192 รายการ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาฯปปง.บอกว่า ทรัพย์สินทั้งหมดปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายศุภชัยกับพวก รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ได้มาในระหว่างที่ยักยอกเงิน ออกจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นระหว่างปี 2552-2553แล้วโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ไปยังนิติบุคคลและกลุ่มบุคคลดังนี้ 1.บริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอส.ดับบลิว.ภูเก็ตกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอส.ดับบลิว.ลันตากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มีหุ้น มูลค่าประมาณ 6,600,000,000บาท (หกพันหกร้อยล้านบาท 2.ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ตั้งบริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้งกรุ๊ป 7 รายการ(อยู่ระหว่างรอการประเมินราคา )3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล4 คัน (อยู่ระหว่างรอการประเมิน)4.บัญชีเงินฝากธนาคาร 18 บัญชี 194,205 บาท 5.หุ้นในบริษัท จีแอลโอดับบลิวดีเวลล็อปเม้นท์จำกัด ผู้ดูแลตลาดสนามหลวง2 มูลค่าประมาณ 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) 6.ที่ดินตามโฉนดที่ดิ น24 รายการ (อยู่ระหว่างรอการประเมิน) 7.ทองรูปพรรณ พระเครื่อง วัตถุมงคล เครื่องประดับ อาวุธปืน กรมธรรม์ประกันชีวิตบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 125รายการ (อยู่ระหว่างรอการประเมิน)รวมมูลค่าทั้ง 7 กลุ่มประมาณ7,000,000,000บาท(เจ็ดพันล้านบาท)

>>> ทั้งนี้ ไม่รวมกับที่ยึดไว้ก่อนหน้านี้ 3,700,000,000 บาท (สามพันเจ็ดร้อยล้านบาท) รวมยึด 2 ครั้ง กว่า1หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ทรัพย์สินจะมีมูลค่าเพิ่มหรือลดอยู่ที่การบริหาร และการยึดทรัพย์ยังจะเดินหน้าขยายวงออกไป โดยกรณีวัดธรรมกายยอมจ่าย 684 ล้านบาทให้กับสหกรณ์ ก็ไม่มีผลให้ปปง.ต้องหยุดตามยึดทรัพย์ขบวนการยักยอก ฉ้อโกง และยืนยันไปถึงสมาชิกสหกรณ์ว่า จะได้รับเงินคืนอย่างแน่นอน

 

 สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี [email protected]