โลกเปลี่ยนไปทุกวัน อยู่แบบเดิมๆ ภัยมาเยือนแน่นอน

โลกเปลี่ยนไปทุกวัน อยู่แบบเดิมๆ ภัยมาเยือนแน่นอน

ซีอีโอองค์กรใหญ่ย้ำอยู่ตลอดเวลาว่า "โลกหมุนเร็ว... เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน หากท่านหาไม่เจอ

แล้วทำงานแบบเดิมๆ ภัยมาเยือนแน่นอน" เป็นความท้าทายด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการรายใดค้นพบได้ก่อนย่อมได้เปรียบ ยกตัวอย่างง่ายๆ เสมือนรถยนต์เกียร์ธรรมดาในอดีต สู่เกียร์อัตโนมัติ แค่แตะเบรก เหยียบคันเร่งได้ ไขกุญแจเป็น ก็ขับได้ คือ ตลาดใหม่!! ถูกใจกลุ่มลูกค้าผู้หญิงอย่างมาก เป็นหนึ่งในปัจจัยผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ขยายตัว

โลกการค้าปัจจุบันต้องเผชิญแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมทั่วไป (ภายนอก) และข้อจำกัดของเราจากสภาพแวดล้อมภายใน ทั้งปัญหาการเมือง น้ำท่วม โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจในประเทศ ฯลฯ มีผลต่อการกำหนดนโยบายทางธุรกิจ!! ยิ่งในห้วงวิกฤติ จะ "ทำต่อ" หรือ "หยุด" ก่อนเลือกทางเดินต้องย้อนกลับมาตอบคำถาม เคลียร์ตัวเองให้ได้ว่า เราทำอะไรได้ดีกว่าคู่แข่งหรือไม่...อย่างไร? สมรรถนะหลักขององค์กร นวัตกรรม ความสามารถในการแย่งชิงลูกค้า ความสามารถในการใช้ทรัพยากรต่างๆ

รวมไปถึง สถานะทางธุรกิจอยู่ในอันดับที่เท่าไรของตลาด มีเป้าหมายอยู่ที่อันดับเท่าไร และจะต้องทำอย่างไร? จะด้วยวิธีการขยายธุรกิจในแนวลึก แนวกว้างเพื่อสร้างความหลากหลาย หรือเพิ่มธุรกิจใหม่ ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ภายใต้โลกการค้าเสรี ไร้รอยต่อทางการค้าทั่วโลก มีความพร้อมและแข็งแกร่งพอที่จะ "ตั้งรับ" หรือ "รับมือ" คู่แข่งนานาชาติได้อย่างไร โดยสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้น้อยที่สุด ท่ามกลางผู้เล่นในตลาดที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจต้องตรวจสอบองค์กรตลอดเวลาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ "ผู้บริหาร" ที่มีคุณภาพในฐานะ "ผู้นำ" กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนองค์กร รองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการสังคมโลกได้ในอีก 10 - 20 ปีข้างหน้าได้อย่างไร ขณะเดียวกันจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาและส่งเสริมจากภาครัฐ "คู่ขนาน" ในเชิงโครงสร้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่ กลาง และเล็ก ไม่ด้อยไปกว่านานาประเทศ

การขับเคลื่อนระบบพื้นฐานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างภาพลักษณ์ประเทศ เพื่อดึงดูดผู้ลงทุนและนักธุรกิจสู่ประเทศไทย คือบทบาทของภาครัฐต้องสนับสนุน และเสริมสร้างให้เกิดความแข็งแกร่งเติบโตไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมรถยนต์

ประเทศไทยเปรียบเสมือนครัวโลก เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักเดินทางทั่วโลกที่อยากมาเยือน มีความเพียบพร้อมทั้งโรงแรม ร้านอาหารภัตตาคาร หลากหลายระดับ เป็นแหล่งสปา บริการด้านสุขภาพ มีแหล่งชอปปิงหลายรูปแบบ ฯลฯ

การสร้างภาพลักษณ์ประเทศ (Branding Thailand) ควรเป็นหนึ่งใน "ภารกิจเร่งด่วน" ที่ไม่อาจมองข้าม เพื่อเป็นแรงหนุนดึงดูดนักท่องเที่ยว นักลงทุนต่างชาติ เข้ามาปักหลักสร้างฐานในไทย ซึ่งสามารถ "ต่อยอด" ผลักดันไทยกลายเป็น "ฮับ" ในด้านนั้นๆ หนุนเศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถสกัดกั้น "คู่แข่ง" ที่ล้วนมองเห็นโอกาสที่ไม่แตกต่างกัน แต่เราจะสร้างความแตกต่างเพื่อช่วงชิง "โอกาส" รอบด้านได้อย่างไรมากกว่า!!