สร้างภาวะพร้อมผันให้องค์กร

สร้างภาวะพร้อมผันให้องค์กร

ปี64 ไทยเผชิญความท้าทายหลายด้าน ในด้านเศรษฐกิจ ผลพวงจากการระบาดของโควิดระลอกสามในประเทศ ทำให้ตัวเลขคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจขยายตัว 1.0-2.0%