ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

ดูบทความทั้งหมด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

30 ตุลาคม 2563
261

องค์กรนวัตกรรมในทศวรรษใหม่ที่กำลังท้าทาย

โลกปัจจุบันกำลังอยู่ท่ามกลางกระแสที่ปัจจัย Disruption ต่างๆ กำลังเข้าไปเกี่ยวข้องยังทุกวงการ

ดูบทความทั้งหมดของ ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

แชร์ข่าว :
Tags: