ธัชกรณ์ วชิรมน

ดูบทความทั้งหมด

CEO Sertis (เซอร์ทิส)

22 กันยายน 2563
779

การตลาดยุคโควิด-19 กับตัวช่วยเทคโนโลยี 'เอไอ'

เป็นโจทย์ท้าทายสำหรับนักการตลาดในยุคนี้ ที่ต้องทำความเข้าใจผู้บริโภคแบบ 360 องศา

จากยุคสมัยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มีผลต่อการทำการตลาดที่ต้องพึ่งพาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยส่งเสริมการทำการตลาดยุคใหม่ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างไร้ขอบเขต บทความนี้ผมขอพูดถึงการนำเทคโนโลยีเอไอมาช่วยส่งเสริมการทำการตลาดในยุคโควิด-19 ให้ประสบผลสำเร็จ และตอบโจทย์ตรงใจผู้บริโภคได้มากที่สุด

ผู้ริโภคในปัจจุบันมีไลฟ์สไตล์ ความต้องการที่แตกต่าง และค่อนข้างเฉพาะบุคคล จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับนักการตลาดในยุคนี้ ที่ต้องทำความเข้าใจผู้บริโภคแบบ 360 องศา ตอบโจทย์ผู้บริโภคเป็นรายบุคคล โดยวิธีการเก็บ บิ๊กดาต้า  จำนวนมหาศาลจากทุกหนแห่ง ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน ส่งต่อ และค้นหาข้อมูลข่าวสาร 

หรือแม้แต่การโพสต์ข้อความบนแฟลตฟอร์มที่มีการใช้งานในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย หรือแอพพลิเคชั่น เพื่อมาวิเคราะห์ดูพฤติกรรมการผู้บริโภครายบุคคล เช่น สิ่งที่สนใจ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อสินค้า หรือเนื้อหาโฆษณา การมีส่วนร่วมในเนื้อหาโฆษณา การตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า และพฤติกรรมอื่นๆ ที่มีต่อข่าวสารที่ได้รับ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของนักการตลาด 

ผนวกกับการทำงานของเทคโนโลยี “ออโตเมชั่น” ร่วมกับ “เอไอ” และ “แมชีนเลิร์นนิง” ผู้ช่วยในการทำการตลาด และการสื่อสาร อย่างเทคโนโลยีที่กล่าวมานั้น จะเข้ามาตอบโจทย์การตลาดในยุคใหม่ดังนี้

1. Hyper Personalization การที่แบรนด์สามารถนำเสนอเนื้อหาสินค้าและบริการ ที่อยู่ในความสนใจหรือในความต้องการของลูกค้า โดยข้อความหรือเนื้อหาที่นำเสนอนั้น จะสอดคล้องกับบุคลิก ความต้องการ และคำนึงถึงแพลตฟอร์มหรือช่องทางสื่อสารที่ลูกค้าเลือกใช้งาน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ช่วยแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ “pain point” หรือความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงจุดที่สุด

2. Geo-Location การนำเสนอข้อมูลสินค้า บริการ หรือโปรโมชั่นต่างๆ ให้แก่ผู้บริโภคที่โดยตรงผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เมื่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้ามาอยู่ในสถานที่หรือตำแหน่งที่อยู่ที่ต้องการ

3. Real-time Moment เทคโนโลยีที่ช่วยระบุพิกัดตำแหน่งที่อยู่ได้อย่างแม่นยำผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือการเข้าไปอยู่ในช่วงเวลา เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือโปรโมชั่นในขณะที่ลูกค้ากำลังอยู่กับสิ่งๆ นั้น ก็สามารถเพิ่มความได้เปรียบในการนำเสนอสินค้าให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

4. Recommendation System ระบบแนะนำอัจฉริยะ ที่นำเสนอสินค้าที่ผู้บริโภคสนใจ หรือสินค้าใกล้เคียงที่มีที่ท่าว่าลูกค้าจะสนใจ ผ่านประวัติการค้นหา หรือการคลิ้กดูสินค้า ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ บนโลกออนไลน์ 

การวิเคราะห์ “Insights” ของลูกค้าผ่านแมชีนเลิร์นนิง ไม่เพียงแค่รู้ข้อมูลพื้นฐานอย่าง เพศ อายุ อาชีพ หรือรายได้ แต่ยังรวมไปถึงพฤติกรรม ความสนใจ เสมือนไปเป็นลูกค้าเองเพื่อให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริง 

จะเห็นได้ว่า การนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการทำการตลาดเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการเข้ามาของโควิด-19 ที่ยังไม่มีทีท่าจะจบลงในเร็วๆ นี้ ซึ่งทุกคนต้องปรับตัว และพึ่งพาเครื่องมือสื่อสารมากยิ่งขึ้น ก็เป็นข้อดีของนักการตลาด ที่จะนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดแบบออนไลน์ ให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ที่ไม่ได้โฟกัสเพียงแค่การสร้างยอดขาย แต่กลับสร้างความได้เปรียบทางการตลาดให้กับแบรนด์อีกด้วย

ดูบทความทั้งหมดของ ธัชกรณ์ วชิรมน

แชร์ข่าว :
Tags: