ธัชกรณ์ วชิรมน

ดูบทความทั้งหมด

CEO Sertis (เซอร์ทิส)

3 มิถุนายน 2563
726

ปรับตัวหลังโควิด วิถีชีวิต 'นิวนอร์มอล'

นิวนอร์มอลเกิดขึ้นโดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

ดูบทความทั้งหมดของ ธัชกรณ์ วชิรมน

แชร์ข่าว :
Tags: