แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

ดูบทความทั้งหมด

31 ธันวาคม 2562
422

เปิดโอกาสรับการเปลี่ยนแปลง

หากไม่คิดปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเท่ากับปิดทางสู้

ดูบทความทั้งหมดของ แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

แชร์ข่าว :
Tags: