เรวัต ตันตยานนท์

ดูบทความทั้งหมด

Knowledge Community SMEs

1 มกราคม 2562
2,908

การสร้างฉากภาพอนาคต จากนิยายวิทยาศาสตร์

ในการมองอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่นักอนาคตศาสตร์

ดูบทความทั้งหมดของ เรวัต ตันตยานนท์

แชร์ข่าว :
Tags: