ASEAN Insight

ดูบทความทั้งหมด

โดย... สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

1 มิถุนายน 2561
3,113

Royal Wedding “เจ้าชายแฮร์รี่-เมแกน” กับองค์กรการกุศลทั้ง 7

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน เชื่อว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายท่านคงมีโอกาสได้รับชมพิธีเสกสมรสระหว่าง “เจ้าชายแฮร์รี”

รัชทายาทลำดับที่ 6 แห่งราชวงศ์วินด์เซอร์แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ กับ “เมแกน มาร์เคิล”นักแสดงชาวอเมริกันซึ่งเป็นอีกราชพิธีที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและตั้งตารอ

วันนี้ดิฉันจึงขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับ การกุศล” หลังงาน ว่าทั้งเจ้าชายแฮร์รี่ และเมแกน หรือที่ในเวลานี้คือ “ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์”ได้แสดงเจตนารมณ์ไว้ว่า เพื่อเป็นการขอบคุณแขกเหรื่อและประชาชนชาวอังกฤษทุกคนสำหรับความปรารถนาดีทั้งหมด ทั้งสองจึงประสงค์ให้ผู้ที่ต้องการมอบของขวัญเพื่อเป็นการอวยพรการเสกสมรส ให้เปลี่ยนเป็นการบริจาคเข้าหน่วยงานการกุศลทั้ง 7 แห่งนี้แทน

โดยทั้งสองพระองค์ได้ร่วมกันเลือกองค์กรการกุศล 7 แห่ง ตามแนวคิดที่มีร่วมกัน โดยทรงพิจารณาแล้วว่าองค์กรที่เลือกมาเหล่านี้เป็นตัวแทนของการแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ที่ทั้ง 2 พระองค์ให้ความสนพระทัย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม, สิทธิและบทบาทของสตรี, การอนุรักษ์, การดูแลสิ่งแวดล้อม, การแก้ปัญหาคนเร่ร่อน, ปัญหาโรดเอดส์ และการสนับสนุนกองทัพทหาร มาดูกันว่ามีหน่วยงานการกุศลใดบ้างค่ะ

  1. CHIVA (Children's HIVAssociation) หรือสมาคมโรคเอดส์เด็ก ที่ดูแลเด็กที่มีเชื้อ HIV ให้เติบโตและใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้ โดยองค์กรดังกล่าวมีขนาดเล็กและปัจจุบันกำลังให้การรักษาเด็กราว 1 พันคนที่ใช้ชีวิตร่วมกับเชื้อ HIV ดังนั้นการที่ทั้งสองพระองค์เลือกให้แขกร่วมบริจาคให้แก่หน่วยงานนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่ทำให้มีคนรู้จักและยังเป็นการมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนอีกจำนวนมาก
  2. Crisis คือชื่อของหน่วยงานการกุศลในอังกฤษที่ช่วยเหลือคนไร้บ้าน โดยปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาสังคมอันดับต้นๆ มาแต่ไหนแต่ไร ทาง Crisis จึงต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการสนับสนุนที่พักอาศัย การมีงานทำ การศึกษา และคำแนะนำต่างๆ ให้แก่คนไร้บ้านหรือพเนจรทั่วอังกฤษและยังเป็นการรณรงค์ให้เกิดการแก้ปัญหาวิกฤติคนพเนจรอย่างจริงจังอีกด้วย
  3. Myna Mahila Foundation (มูลนิธิไมนา มาฮิลา)เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้หญิงในชุมชนแออัดในมุมไบ ประเทศอินเดีย ด้วยการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัว เพื่อให้ผู้หญิงเหล่านี้สามารถพึ่งพาตนเองและประกอบธุรกิจได้ โดยทางมูลนิธิจะช่วยหางานที่มั่นคงให้แก่ผู้หญิงในชุมชน รวมถึงยังเข้าไปช่วยเหลือด้านอาชีวอนามัยของผู้หญิงเหล่านั้นด้วยการสนับสนุนผ้าอนามัยราคาถูกและสามารถซื้อหาได้ โดยการช่วยเหลือบรรดาคุณแม่ทั้งหลายด้วยผลิตภัณฑ์เช่นนี้ทำให้ลูกๆ ของพวกเธอสามารถไปโรงเรียนได้ และที่สำคัญผ้าอนามัยที่ว่านี้ยังผลิตและจำหน่ายโดยสตรีในชุมชนนั่นเอง นอกเหนือไปจากนั้น ทางมูลนิธิยังมีการอบรมให้แก่ผู้หญิงในด้านสุขภาพ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และทักษะทั่วไปที่ควรมีด้วย เช่น การป้องกันตนเอง ซึ่ง เมแกน มาร์เคิล เคยไปมูลนิธินี้ด้วยตนเองและกลับมาเขียนบทความลงในนิตยสาร Time
  4. .Scotty's Little Soldiers เป็นหน่วยงานการกุศลสำหรับบุตรของทหารอังกฤษที่เสียชีวิต โดย “นิคกี้ สก็อต” หญิงม่ายชาวอังกฤษที่สูญเสียสามีในสงคราม มีโอกาสได้พบกับเจ้าชายแฮร์รี่ในปีที่ผ่านมา และทราบดีว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญมากกับการทหาร โดยเฉพาะการดูแลบุตรของทหารที่ต้องเสียชีวิตลงจากการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการใส่ใจในรายละเอียดอย่างการจัดให้กลุ่มเด็กๆ ที่มีโชคชะตาเดียวกันได้มาพบกันและใช้เวลาด้วยกัน หรือการส่งของขวัญให้เด็กๆ เหล่านั้นในโอกาสวันครบรอบที่พ่อของพวกเขาเสียชีวิต สิ่งนั้นเปรียบเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เด็กๆ เหล่านี้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่โดยลำพัง เป็นต้น
  5. StreetGames เป็นองค์กรที่ใช้ “กีฬา” เข้ามาพัฒนาชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสในอังกฤษ ทำให้คนอังกฤษมีสุขภาพดีขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และประสบความสำเร็จมากขึ้น โดยร่วมมือกับเครือข่ายมากกว่าพันองค์กร ทั้งภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และคลับกีฬาต่างๆ
  6. Surfers Against Sewageเป็นหน่วยงานการกุศลเพื่อการอนุรักษ์ท้องทะเลในอังกฤษ โดยดูแลท้องทะเล ชายหาดไปจนถึงสัตว์ทะเลต่างๆ โดยมีอาสาสมัครนับหมื่นคนในแต่ละปีที่มาช่วยกันปกป้องผืนชายหาดและท้องทะเล โดยปัจจุบันหน่วยงานดังกล่าวกำลังมุ่งแก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล
  7. The Wilderness Foundation UK เป็นมูลนิธิที่มุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนและคนอังกฤษทั่วไปหันมาใส่ใจธรรมชาติและป่าเขา สืบเนื่องจากการที่ประชากรโลกเพิ่มจำนวนขึ้น ทำให้พื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ลดลงและอยู่ในสภาวะกำลังถูกคุกคาม โดยทางมูลนิธิจะมุ่งให้คนเห็นคุณค่าของป่าไม้ ให้เห็นว่าพลังของธรรมชาติสามารถเติมเต็มพลังชีวิตให้แก่มนุษย์ได้

  องค์กรทั้ง 7 แห่งที่กล่าวมา เป็นเพียงหน่วยงานการกุศลเล็กๆ การเลือกบริจาคของทั้งสองพระองค์ในโอกาสการเสกสมรสนี้จึงเป็นเหมือน กระบอกเสียงให้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจปัญหาเหล่านี้มากขึ้น 

  นอกจากจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่แล้ว ทั้งสองพระองค์จึงทรงมีความสุขจากการแบ่งปันในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ

ดูบทความทั้งหมดของ ASEAN Insight

แชร์ข่าว :
Tags: