CEO Blog

Technology อยู่ได้อยู่ไม่ได้ เลือกให้ดี

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหากเราสังเกตให้ดี มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายด้าน

ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อให้เกิดการแข่งขันเพิ่มเติมขึ้นของธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และยกระดับการเป็นอยู่ของประเทศ และเป็นการประหยัดต้นทุนที่จะประหยัดได้ ซึ่งกิจกรรมหลัก ๆ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนใหญ่ 

หากเราจำแนกเรื่องเทคโนโลยี มีการพูดถึงอยู่มากไม่ว่าจะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้น การวางเครือข่ายการสื่อสาร การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม และการนำเอาเทคโนโลยีมาทำให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งหากเรามองตัวเราเองสองด้าน คือ เป็นผู้ที่ใช้ชีวิต และอีกด้านคือผู้ประกอบการนั้น Technology จะมีผลต่อชีวิตของเราแน่นอน และเราจำเป็นต้องเข้าใจและปรับตัวให้ทันตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ประโยชน์และสิ่งดี ๆ

สิ่งหลายสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในอดีตจะทำได้ดีขึ้นและเป็นจริงในวันนี้วันพรุ่งนี้ สมัยก่อนเมื่อเริ่มการให้สัมปทานหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน หรือโทรศัพท์ที่มีสายยังพอจำกันได้คือ 1-2 ล้านเลขหมาย ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล กับจังหวัดอื่น ๆ การเชื่อมต่อกันทั้งธุรกิจและบุคคลเริ่มทำได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่ตอนนี้การสื่อสารพัฒนาเป็นอย่างมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เป็นอนาล็อกเป็นดิจิทัล การพูดคุยจากเดิมได้ยินแต่เสียงเป็นเห็นหน้าพร้อม ๆ กัน และสามารถดำเนินการประชุมสัมมนากันเป็นกลุ่มโดยไม่ต้องเดินทาง

การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นการพัฒนาทั้งด้านอุปกรณ์ โครงข่าย เครื่องมือ และโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจมีการดำเนินการเพื่อให้เป้าหมายเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการดำเนินการ เช่นเดิมการควบคุมสต็อกสินค้า จะต้องมีการจดรายการ บันทึกรายการจากกระดาษ เป็นคอมพิวเตอร์ เป็นมือถือ และใช้บาร์โค้ด RFID ซึ่งจากเดิมใช้เวลาในการตรวจสินค้าอาจหลายชั่วโมงกลายเป็นการตรวจสินค้าทุกขณะ

ธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้ไม่ยาก โดยความเข้าใจของผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ประกอบการเดิมทำความเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ ก็สามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ได้อย่างไม่แพง และเป็นการลดต้นทุนของบริษัทหรือการทำให้คุณภาพการดำเนินการต่าง ๆ ดีขึ้น และสุดท้ายคือคนที่ต้องจ้างมาเพื่อดำเนินการก็จะมีจำนวนไม่มาก ไม่ต้องพัฒนาบุคคลกรให้มีจำนวนเท่ากับการปฏิบัติแบบเดิมอีกต่อไป การเริ่มต้นของธุรกิจใหม่ที่เราเห็นส่วนใหญ่แม้จะเป็นด้านการบริการ (Service Innovation) และการบริหารจัดการก็ตาม
สิ่งที่ท้าทายและต้องระวัง

หากเราเดินธุรกิจของเราเป็นปกติ และการแข่งขันทั้งด้านการลดต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้น การขึ้นราคาสินค้าและบริการทำได้ไม่ง่ายแล้วนั้น เราอาจไม่สามารถแข่งกับคู่แข่งได้เลยหากเราไม่เอาเทคโนโลยีมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อบริหารจัดการ การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การขายของเพื่อให้เราเข้าถึงลูกค้าหรือคู่ค้าใหม่ ๆ ในต่างประเทศอีกด้วย

ธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจอาจต้องปรับตัวมากกว่าธุรกิจอื่น ๆ หากพฤติกรรมการค้าขายและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญ และความเข้าใจของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นเรื่องที่ต้องระวัง เทคโนโลยีพัฒนาเร็วมิจฉาชีพก็โตเร็ว เราต้องมีความระมัดระวังการใช้งานให้มีความเข้าใจมากขึ้นและใช้ให้เป็น
เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและจะไม่มีความช้าลง เราต้องเข้าใจ เพื่อใช้ เพื่อปลอดภัย และเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด การปรับตัวให้ทันเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องดำเนินการ ไม่ใช่บางอุตสาหกรรม แต่ทุกอุตสาหกรรม ไม่เช่นนั้นเราอาจไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้