ชวนเยาวชนไทยมาเป็น “นักสร้างเรื่อง” ผ่านโครงการ Content Thailand

ชวนเยาวชนไทยมาเป็น “นักสร้างเรื่อง” ผ่านโครงการ Content Thailand

ข่าวดีของเยาวชนที่สนใจด้านภาพยนตร์ สถาบันพัฒนาบุคลากรทางด้านวิดีทัศน์ ก.วัฒนธรรม ชวนมาเข้าร่วมกิจกรรมอบรม “นักสร้างเรื่อง” ร่วมกับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 สิงหาคมนี้

สถาบันพัฒนาบุคลากรทางด้านวิดีทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “นักสร้างเรื่อง” เชิญชวนเยาวชนไทยอายุระหว่าง 14 - 18 ปี ที่มีความสนใจเรื่องภาพยนตร์ มาเข้าค่ายอบรมร่วมกับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ เพื่อให้มีองค์ความรู้ในด้านการผลิต การเขียนบท การถ่ายทํา ตลอดจนการตัดต่อให้มีทักษะมากยิ่งขึ้น

ทั้งยังสามารถนําคอนเทนต์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นเรื่องราวที่มีความสร้างสรรค์ และขยายโอกาสในการเข้าถึงโครงการ Content Thailand ให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อให้ Filmmaker ในจังหวัดนั้นๆ และในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ หรือพัฒนาทักษะจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ชวนเยาวชนไทยมาเป็น “นักสร้างเรื่อง” ผ่านโครงการ Content Thailand

 

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2565 โดยจะจัดค่ายอบรม 3 สถานที่ และ 3 ช่วงเวลาดังต่อไปนี้

จ. นครศรีธรรมราช วันที่ 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2565

จ. บึงกาฬ วันที่ 21 - 25 ก.ย. 2565

จ. ชลบุรี (พัทยา) วันที่ 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2565

 

ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบ ครั้งละ 5 ทีม ในแต่ละกิจกรรมในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ทาง Facebook : Content Thailand Academy ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องติดต่อกลับมาภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์และสิทธิ์จะถูกโอนให้ทีมลำดับถัดไป

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/Content-Thailand-Academy-104312315706337