โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช จับมือ แทค ภรัณยู เปิดบริการเจาะกลุ่มผู้ชายโดยเฉพาะ

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช จับมือ แทค ภรัณยู เปิดบริการเจาะกลุ่มผู้ชายโดยเฉพาะ

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช จับมือ แทค ภรัณยู ได้ร่วมจับมือทางธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ด้านบริการสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะบริการให้คำปรึกษาเรื่องสมรรถภาพทางเพศ และบริการดูแลความงามด้านผิวพรรณสำหรับผู้ชาย

เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ทางโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช และ "แทค ภรัณยู" ได้ร่วมจับมือทางธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ด้านบริการสาหรับผู้ชายโดยเฉพาะ

โดยในปัจจุบัน พบว่า เทรนด์การดูแลตนเองทั้งภายในและภายนอกในกลุ่มผู้ชายนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของการร่วมมือทางธุกิจ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การบริการให้คำปรึกษาเรื่องสมรรถภาพทางเพศและบริการดูแลความงามด้านผิวพรรณสำหรับผู้ชาย โดยมีเป้าหมายบุกตลาดของคุณผู้ชายโดยเฉพาะ

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช จับมือ แทค ภรัณยู เปิดบริการเจาะกลุ่มผู้ชายโดยเฉพาะ

ในช่วงครึ่งปี 2565 นี้ทางโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศูนย์การรักษาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ทางโรงพยาบาลจึงได้เปิด Men’s Club ขึ้น