ผ่าตัดหมอนรองกระดูกผ่านกล้องเอ็นโดสโคป

ผ่าตัดหมอนรองกระดูกผ่านกล้องเอ็นโดสโคป

หมอนรองกระดูก เกิดการเสื่อม ซึ่งจะทำให้ความยืดหยุ่นลดน้อยลง หากเปลือกนอกมีการฉีกขาด เนื้อเยื่อของหมอนที่อยู่ข้างใน

อาการปวดที่เกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับนั้นจะแสดงออกที่ขา และจะมีลักษณะร้าวไปตามทางเดินของเส้นประสาทเส้นนั้น ขึ้นกับว่าเส้นประสาทที่โดนกดทับเป็นเส้นใดก็จะมีการปวดเป็นลักษณะเฉพาะของเส้นประสาทเส้นนั้น

เส้นประสาทจากกระดูกสันหลังทำหน้าที่ในการควบคุมการขยับของกล้ามเนื้อ การกดทับของเส้นประสาทส่งผลให้กระแสไฟฟ้าถูกรบกวน ทำให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขึ้นได้

เมื่อเส้นประสาทถูกกดทับจะทำให้ความสามารถในการรับความรู้สึกเสียไป ทำให้ผิวหนังบริเวณที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทเส้นนั้นรับความรู้สึกได้ไม่ดีเท่าเดิม

สิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจคือโรคกระดูกสันหลังจะต้องมีอาการปวดหลัง แต่แท้จริงแล้วอาการที่สำคัญกว่าคืออาการที่ขาหรือแขน บ่งชี้ว่ามีการรบกวนของเส้นประสาทเกิดขึ้น  ทั้งนี้อาการของโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาท มีส่วนคล้ายกับโรคโพรงประสาทตีบแคบ เนื่องจากเป็นอาการของเส้นประสาทที่โดนกดทับเหมือนกัน ส่วนที่ต่างคือ โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนมักจะมีอาการปวดเฉียบพลันและรุนแรงกว่า เนื่องจากมีการอักเสบรุนแรงเกิดขึ้นรอบเส้นประสาท ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดรุนแรงมากจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองหรือทำกิจวัตรประจำวันได้เลย

ทางเลือกในการรักษา ด้วยการ "ผ่าตัดหมอนรองกระดูกผ่านกล้องเอ็นโดสโคป" เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดที่มีขนาดเล็กกว่านิ้วมือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.9 มิลลิเมตร มีเลนส์ติดอยู่ที่ปลาย โดยปลายของเลนส์จะมีลักษณะเป็นมุมเอียงเล็กน้อยเพื่อช่วยในการมองเห็นอวัยวะต่างๆ รอบข้าง นอกจากนี้ภายในยังมีใยแก้วนำแสงเพื่อช่วยในการมองเห็น รวมถึงท่อส่งน้ำขนาดเล็กอีกด้วย

 แผลผ่าตัดเล็ก  ฟื้นตัวไว  เข้าถึงจุดที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริง  ราคา 230,000 บาท  

***นอนพัก 1 คืน  ( ราคาสำหรับคนไทย )

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง

ชั้น 1 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล  โทร. 02-836-9999 ต่อ 2621-2