CEO NT ลงพื้นที่สถานที่รื้อถอนอาคาร ย้ำเพิ่มมาตรการป้องกันความปลอดภัย

CEO NT ลงพื้นที่สถานที่รื้อถอนอาคาร ย้ำเพิ่มมาตรการป้องกันความปลอดภัย

CEO NT ติดตามกำหนดแนวทางใกล้ชิด ลงพื้นที่สถานที่รื้อถอนอาคาร พร้อมกำชับยกระดับให้ความสำคัญทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ลงพื้นที่สถานที่รื้อถอนอาคาร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต พร้อม นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามแนวทางการกำหนดมาตรการรื้อถอนอาคารให้มีความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการ ผู้อยู่อาศัย บริเวณโดยรอบสถานที่ระหว่างการรื้อถอน และได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานแก่ผู้รับผิดชอบ ให้กำหนดแนวทางการดำเนินการให้เพิ่มมาตรการป้องกัน เพื่อความปลอดภัยอย่างเต็มที่ตามหลักวิศวกรรม โดยให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ บมจ โทรคมนาคมแห่งชาติ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุดในทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

CEO NT ลงพื้นที่สถานที่รื้อถอนอาคาร ย้ำเพิ่มมาตรการป้องกันความปลอดภัย