รถโดยสาร ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ อำนวยความสะดวกบุคลากร สู้โควิด-19

รถโดยสาร ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ อำนวยความสะดวกบุคลากร สู้โควิด-19

มูลนิธิโตโยต้าโมบิลิตี้ เตรียมส่งมอบให้โรงพยาบาล ยึดกรุงเทพฯ เป็นกรณีตัวอย่าง ก่อนขยายไปยังกลุ่มประเทศ อาเซียน

มูลนิธิโตโยต้าโมบิลิตี้  ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ประสงค์ผล เตรียมมอบรถโดยสารที่ติดตั้งระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะ (connected) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อจำนวน 10 คัน ให้กับโรงพยาบาลที่รับผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ให้ใช้เพื่อปฎิบัติภารกิจสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยปราศจากค่าใช้จ่าย โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไป

รถโดยสารเหล่านี้มีระบบที่ให้ผู้โดยสาร สามารถจองที่นั่งและคำนวณเส้นทางที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นทางเดินรถเป็นเส้นทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้โดยสารจะได้รับการยืนยันจุดขึ้นรถและเวลาที่นัดหมายเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเดินทางไปปฎิบัติหน้าที่ตามเวลาที่ต้องการ

ทั้งนี้รถยนต์ที่ให้บริการ ติดตั้งซอฟท์แวร์ที่ชื่อ  “Just In Time” ซึ่งออกแบบจากบริษัท SWAT Mobility ประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทนี้เป็นบริษัทผู้พัฒนาการจัดการ ที่สนองตอบต่อความต้องการ (solution) ในการเดินทาง รวมถึงการเดินทางร่วมกัน หรือ ride-sharing

รถโดยสารดังกล่าวจะได้รับการฆ่าเชื้อด้วยผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เช่น อุปกรณ์ฟอกอากาศ ที่คลุมเบาะที่นั่ง ซึ่งจะได้รับการเปลียนและการทำความสะอาดเป็นระยะ และจะมีการปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคม

ปราส กาเนช ผู้อำนวยการโครงการในภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของมูลนิธิโตโยต้า โมบิลิตี้ คือการจัดการการเดินทางของบุคลากรทางสาธารณสุข ให้มีความปลอดภัย และความสะดวก เพื่อแบ่งเบาภาระของบุคลากร โดยมูลนิธิฯ มีแผนที่จะขยายบริการนี้ไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยอาศัยกรณีตัวอย่างในกรุงเทพฯ ภายหลังจากการจัดทำระบบและขั้นตอนการปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว และจะเปิดให้ผู้ที่สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป