โตโยต้า ผนึก ดีลเลอร์ ซัพพลายเออร์ หนุนสู้โควิด 66 ล้าน

โตโยต้า ผนึก ดีลเลอร์ ซัพพลายเออร์ หนุนสู้โควิด 66 ล้าน

สนับสนุนรถยนต์ ข้าวสาร สิ่งของจำเป็นให้สาธารณสุข-มหาดไทย

โตโยต้า ร่วมกับกลุ่มผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนสนับสนุนรถโตโยต้า สิ่งของจำเป็น และข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคล แก่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย  เพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส โควิด-19  รวมมูลค่ากว่า 66 ล้านบาท 

แบ่งเป็น

กระทรวงสาธารณสุข

มูลนิธิ โตโยต้า โมบิลิตี้ สนับสนุนรถตู้  โตโยต้าคอมมิวเตอร์ รุ่นดัดแปลงพิเศษเพื่อการสาธารณสุข จำนวน 10 คัน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนรถตู้โตโยต้ามาเจสตี้ รุ่นมาตรฐาน จำนวน 10 คัน รถตู้โตโยต้า คอมมิวเตอร์  20 คัน มอบข้าวสาร จากโรงสีข้าวรัชมงคล จำนวน 50 ตัน เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่าง ๆ  ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วย

มอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box) จำนวน 3,000 ชิ้น ที่ผลิตภายใต้ความร่วมมือของบริษัท  โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้า  เพื่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในระหว่างปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจแก่คนไข้ และลดความเสี่ยงการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสจากคนไข้สู่แพทย์ในขณะปฏิบัติการ

อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสารคัดหลั่ง จำนวน 20,000 ชิ้น ซึ่งผลิตโดยอาสาสมัครพนักงานโตโยต้า

กระทรวงมหาดไทย

สนับสนุนรถยนต์โตโยต้า โคโรลล่า จำนวน 100 คัน และ รถกระบะไฮลักซ์ รีโว่ จำนวน 150 คัน เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เช่น การติดต่อประสานงาน การค้นหาติดตามผู้ติดเชื้อ การเฝ้าระวังสถานการณ์ ตลอดจนการจัดตั้งจุดคัดกรองและจุดสกัดต่างๆ

บริจาคข้าวสาร จากโรงสีข้าวรัชมงคล จำนวน 77 ตัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดส่งผ่านผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จังหวัดละ 1 ตัน เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน