ยอดจอง ฟาสต์ ออโต้ โชว์ พุ่ง 14%

ยอดจอง ฟาสต์ ออโต้ โชว์ พุ่ง 14%

ยอดผู้ชมงานทะลุ 3 แสนคน

     บริษัท คิง  ออฟ ออโต้  โปรดักท์ จำกัด สรุปการจัดงาน มหกรรมแสดงและจำหน่ายรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว ฟาสต์ ออโต้ โชว์ ไทยแลนด์ 2018 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-1 ก.ค. ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค  บางนา มีผู้เข้าชมงานจำนวน 303,401 คน สูงกว่าปีที่แล้วที่มี 252,216 คน ยอดจองรถยนต์ในงานทั้งสิ้นรวม 4,008 คัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14% จากปีที่แล้วที่ทำได้ 3,497 คัน แบ่งเป็นรถยนต์ใหม่ 2,356 คัน เพิ่มจาก 2,256 คัน และรถยนต์ใช้แล้ว 1,472 คัน เพิ่มขึ้นจาก 1,241 คัน ในปีที่แล้ว