ฮอนด้า เรียกรถเพิ่ม เปลี่ยนอุปกรณ์ถุงลม ทาคาตะ

ฮอนด้า เรียกรถเพิ่ม เปลี่ยนอุปกรณ์ถุงลม ทาคาตะ

ส่งหนังสือแจ้งเจ้าของรถ 259,019 คัน

    บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งเรียกรถยนต์เพิ่มเติม ในประเทศไทย เพื่อเข้ารับบริการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารของทาคาตะ ซึ่งเป็นมาตรการเชิงป้องกันและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับลูกค้า โดยการแจ้งเรียกรถยนต์เพิ่มเติม ในครั้งนี้ มีรถยนต์ที่เข้าข่าย 259,019 คัน ที่ต้องเข้ารับบริการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วน ได้ที่ศูนย์บริการฮอนด้าทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ประกอบด้วย

    • ซิตี้, แจ๊ซ, แจ๊ซ ไฮบริด, แจ๊ซ (นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น), ฟรีด รุ่นปี 2012

    • แอคคอร์ด, แอคคอร์ด (นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น) รุ่นปี 2012

    • แอคคอร์ด รุ่นปี 2003-2007

    • โอดิสซีย์ รุ่นปี 2004-2006

    • เลเจนด์ รุ่นปี 2007

   โดยฮอนด้าได้เริ่มจัดส่งจดหมายไปยังลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้นำรถเข้ามาตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าว และในกรณีที่ลูกค้าสงสัยว่ารถอยู่ในข่ายที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมหรือไม่ สามารถนำหมายเลขตัวถัง ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ทางช่องทางต่างๆคือ 

  • เข้าเว็บไซต์ www.honda.co.th/vinsearch
  • โทรศัพท์ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศ โดยสามารถค้นหาหมายเลข โทรศัพท์ของศูนย์บริการฮอนด้าได้ที่ http://www.honda.co.th/th/dealer
  • สอบถามข้อมูลที่ Honda Call Center โทร 0 2341 7777