นิสสัน เสริมทัพบริหาร

นิสสัน เสริมทัพบริหาร

ตั้ง รัฐการ จูตะเสน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการขาย

     บริษัท นิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง นายรัฐการ จูตะเสน เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการขาย โดยรับผิดชอบบริหารงานด้านการขายรถยนต์ภายในประเทศ ทั้งด้านการกำหนดแผนกลยุทธ์การขาย การส่งเสริมการขาย งานบริหารการขายลูกค้ารายใหญ่ และธุรกิจรถยนต์มือสอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา 

      นายอันตวน บาร์เตส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า การเสริมทัพผู้บริหารของนิสสันในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการขายในประเทศ และเพิ่มศักยภาพการบริหารงานขาย เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้