เชลล์ เฮลิกส์ กระตุ้นยอดหน้าฝน

เชลล์ เฮลิกส์ กระตุ้นยอดหน้าฝน

อัดแคมแปญแถม กระเป๋าเดินทาง เครื่องดูดฝุ่น

     เชลล์  จัดแคมเปญสำหรับน้ำมันหล่อลื่น เชลล์ เฮลิกส์ กระตุ้นตลาดหน้าฝน โดยลูกค้าที่ซื้อหรือเปลี่ยนถ่าย เชลล์    เฮลิกส์ อัลตร้า ขนาด 4 ลิตร หรือ เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ดีเซล ขนาด 6 ลิตร จะได้ของแถมเป็น กระเป๋าเดินทาง มูลค่า 1,590 บาท

     ส่วนผู้ที่ซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นในกลุ่ม เชลล์ เฮลิกส์ 5 รุ่น ได้แก่ เชลล์ เฮลิกส์ HX8 ขนาด 4 ลิตร เชลล์ เฮลิกส์ HX8 ดีเซล ขนาด 6 ลิตร เชลล์ เฮลิกส์ HX7 ขนาด 4 ลิตร เชลล์ เฮลิกส์ HX7 ก๊าซ ขนาด 4 ลิตร หรือ เชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล HX7 ขนาด 6 ลิตร จะได้รับเครื่องดูดฝุ่นสำหรับรถยนต์มูลค่า 550