เครื่องล้างตู้แอร์อัตโนมัติ"คูลเทค"ชนะเลิศที่ 2(Advertorial)

เครื่องล้างตู้แอร์อัตโนมัติ"คูลเทค"ชนะเลิศที่ 2(Advertorial)

เครื่องล้างตู้แอร์รถยนต์อัตโนมัติ COOL-TEX ชนะเลิศ ในงานประกวดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมแห่งชาติ ปี57

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 : เครื่องล้างตู้แอร์อัตโนมัติ “คูลเทค” ชนะเลิศรางวัลที่ 2 ในการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมและได้ร่วมแสดงผลงานในงาน IPITEx.2014 ที่ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา-กระทรวงพาณิชย์ , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ , สมาคมเครื่องจักรกลไทย และอีก 11 หน่วยงานภาครัฐ