จี้เร่งพัฒนาบุคลากร'แรงงาน-วิศวกร'ขาดทุกระดับ

จี้เร่งพัฒนาบุคลากร'แรงงาน-วิศวกร'ขาดทุกระดับ

ปลุกรัฐตื่นตัวพัฒนาแรงงานครั้งใหญ่ หลังค่ายรถบุกงานวิจัยและพัฒนาในไทย ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ระดับโลก

ระบุแรงงานขาดแคลนทุกระดับ ทั้งช่างฝีมือ-วิศวกร

สถานการณ์ความต้องการบุคลากรทางด้านยานยนต์ ก่อนที่ไทยจะเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศจนได้ 2.5 ล้านคันในปัจจุบัน แรงงานอยู่ในภาวะตึงตัวมาโดยตลาด โดยเฉพาะในระดับล่างที่ค่อนข้างรุนแรง

แหล่งข่าวจากวงการรถยนต์ เปิดเผยว่าถึงขณะนี้ความต้องการแรงงานก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่ต้องหาแรงงานจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เข้ามาทดแทน โดยมีปริมาณความต้องการ 5 หมื่นคน/ปี

ความต้องการแรงงานเกิดจากการขยายโรงงานใหม่ๆ ของผู้ประกอบการที่เพิ่งมาลงทุนและเกิดการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานเดิม แม้ว่าในช่วงนี้ปริมาณการผลิตจะลดลงไปบ้างเนื่องจากตลาดที่ชะลอตัว แต่โดยรวมแล้วความต้องการก็ยังตึงตัว เพราะว่าการผลิตที่ลดลงไปนั้น เป็นการลดกะการทำงาน ไม่ได้ลดอัตราการจ้างงาน

ล่าสุดประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การยกระดับอุตสาหกรรมขึ้นไปจากการขยายตัวของศูนย์วิจัยและพัฒนา หรือ อาร์แอนด์ดี ของผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน ทำให้มีความต้องการด้านวิศวกรสำหรับศูนย์วิจัยมากขึ้น และถือเป็นระดับการตึงตัวในส่วนของสายงานที่ใช้ทักษะขั้นสูง ซึ่งที่ผ่านมาไทยยังไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนาโดยตรง

ผู้ประกอบการจึงใช้วิธีการให้ทุนพนักงาน โดยส่งไปยังบริษัทแม่ก่อนที่จะส่งกลับเข้ามาทำงานแต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะเกิดการดึงกันเองในฝั่งของการผลิต

อย่างไรก็ตามเรื่องแรงงานนั้นภาคยานยนต์มีแนวทางการแก้ไข เช่น งานบางชนิดในโรงงาน หากต้องแรงงานไร้ฝีมือแต่หาไม่ได้จะปรับมาใช้ระบบออโตเมชั่นแทน แต่ในส่วนของงานอาร์แอนด์ดีนั้นจำเป็นต้องใช้ทักษะของคน

"ไทยต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรให้วิศวกรจบใหม่มีความพร้อมรองรับการทำงานในส่วนที่ถือเป็นขั้นบนของวิศวกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะศูนย์วิจัยซึ่งไทยไม่ได้พึ่งแรงงานฝีมืออีกต่อไป

แต่ได้ก้าวหน้าไปมากกว่านั้นแล้ว" แหล่งข่าวระบุ

เมื่อเร็วๆ นี้ในงานสัมมนา "ความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย หลังปี 2558" โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วงเสวนามีความคิดเห็นว่า ความต้องการแรงงานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนมีอย่างน้อย ปีละ 50,000 คน ในขณะที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปริมาณของผู้ที่จบการศึกษา มีแนวโน้มว่าจะไม่พอเพียงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ในขณะที่ ความต้องการแรงงานของเพื่อนบ้าน ระยะยาว ทุกประเทศต่างก็มีแผนการพัฒนาประเทศเช่นกัน ทำให้มีความต้องการด้านแรงงาน

อย่างไรก็ตาม บางภาคของยานยนต์ก็มีข้อได้เปรียบ ที่ประเทศไทยมีประสบการณ์การทำงานยาวนาน มีทักษะฝีมือแรงงานสูง

แต่สำหรับ โจทย์ใหญ่ที่ภาครัฐต้องให้ความสนใจ คือ ขีดความสามารถในการแข่งขัน จะพัฒนาไปอย่างไรในเรื่องที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ เช่น ความโปร่งใส ระเบียบ ข้อบังคับ การสื่อ

สารภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ วิศวกรที่เข้าทำงานระดับภูมิภาค และงานอาร์แอนด์ดี มีความจำเป็นในเรื่องของการสื่อสารค่อนข้างมาก ที่สำคัญ หากจะพัฒนาหลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงจุดแก้โจทย์ตรงจุด

ในขณะที่แรงงานที่ดึงตัวอยู่ในระดับโรงงาน และภาคการบริการ ภาครัฐควรโปรโมท การเรียนทางด้านอาชีวะศึกษาให้มากขึ้น

"ปัจจุบันนักเรียนเข้าสู่สายสามัญเพราะว่าภาพลักษณ์ที่ดีกว่า มุมมองของผู้ที่เรียนอาชีวะเปลี่ยนไป พ่อแม่ไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้าอาชีวะ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐควรจะต้องเร่งแก้ไข" แหล่งข่าวระบุ