โตโยต้า CJPT เดินแผนคาร์บอน โชว์ผลงาน ผลิตไฮโดรเจนจากมูลไก่

โตโยต้า CJPT เดินแผนคาร์บอน โชว์ผลงาน ผลิตไฮโดรเจนจากมูลไก่

บริษัทภาคี Commercial Japan Partnership Technologies Corporation หรือ CJPT ขนรถ EV, FCEV เค คาร์ ฯลฯ จัดทดสอบ ปูทาง สร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน

CJPT เป็นความร่วมมือของกลุ่มบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่น ประกอบด้วย บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ส จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น, บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น, และบริษัท ไดฮัทสุ มอเตอร์ จำกัด, บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส จำกัด 

การทดสอบ มีผู้ร่วมทั้ง หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ประเภทองค์กร และบริษัทคู่ค้า เพื่อให้เห็นถึงทางเลือกในการใช้งานรถเชิงพาณิชย์ ทั้งพลังงานใหม่ หรือแนวทางการใช้รถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ลดปัญหาที่พบในระบบขนส่ง บรรลุสังคมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน

Commercial Japan Partnership Technologies Corporation หรือ CJPT ก่อตั้งในเดือนเมษายน 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการใช้เทคโนโลยีภายใต้แนวคิด CASE (Connected, Autonomous, Shared, Electric) ในวงกว้าง

นอกจากนี้ CJTP ยังประกาศความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เมื่อเดือนธันวาคม 2565 พร้อมกำหนดเป้าหมายในการมุ่งขยายพันธมิตรภายในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านพลังงาน (Energy Solution) ทางเลือกด้านการขับเคลื่อน (Mobility Solution) 

เช่น การเลือกยานพาหนะตามเป้าหมายการใช้งานอย่างเหมาะสม และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ การบริการจัดการด้านข้อมูล (Data Solution) โดยผสานจุดแข็งของแต่ละบริษัทเข้าไว้ด้วยกัน

โครงการ CJPT เริ่มปักหมุดก้าวแรกจากประเทศไทยนั้น และมีแผนจะขยายการใช้เทคโนโลยีในการลดคาร์บอนสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชีย ต่อไป 

โตโยต้า CJPT เดินแผนคาร์บอน โชว์ผลงาน ผลิตไฮโดรเจนจากมูลไก่

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีรถที่นำมาร่วมงาน ทั้งการจัดแสดง และการลองขับ ประกอบด้วย

  • TOYOTA SORA รถบัส FCEV หรือ Fuel Cell 
  • HINO FCEV Heavy Duty Truck
  • ISUZU & TOYOTA FCEV Light Duty Truck
  • TOYOTA Granace FCEV
  • TOYOTA HILUX REVO BEV Concept
  • TOYOTA LPG-HEV Taxi Concept
  • SUZUKI EVERY Small Van
  • DAIHATSU HIJET Small Van
  • TOYOTA e-Palette
  • YAMAHA H2 ROV รถ Buggy พลังงานไฮโดเรเจน ที่ใช้เป็นยานพาหนะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจนอกพื้นที่ถนน

ทั้งนี้ยามาฮ่า ขณะนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ CJPT 

โตโยต้า CJPT เดินแผนคาร์บอน โชว์ผลงาน ผลิตไฮโดรเจนจากมูลไก่ โตโยต้า CJPT เดินแผนคาร์บอน โชว์ผลงาน ผลิตไฮโดรเจนจากมูลไก่ โตโยต้า CJPT เดินแผนคาร์บอน โชว์ผลงาน ผลิตไฮโดรเจนจากมูลไก่ โตโยต้า CJPT เดินแผนคาร์บอน โชว์ผลงาน ผลิตไฮโดรเจนจากมูลไก่ โตโยต้า CJPT เดินแผนคาร์บอน โชว์ผลงาน ผลิตไฮโดรเจนจากมูลไก่

ผู้บริหารของพันธมิตรต่างๆ ที่มาร่วมงานนี้ ให้ข้อมูลร่วมกันว่า ในการดำเนินธุรกิจแน่นอน หลายรายเป็นคู่แข่งกัน แต่เมื่อพูดถึงภาพรวมของโลก ของสิ่งแวดล้อม ก็ต้องลืมเรื่องการแข่งขัน แต่หันมาสร้างความร่วมมือระหว่างกัน 

ตัวอย่างเช่นรถบรรทุกขนดเล็กที่นำมาร่วมงานครั้งนี้ เมื่อมองภายนอกก็เห็นว่ามันคือ อีซูซุ แต่ว่าระบบ Fuel Cell ที่อยู่ภายในนั้น เป็นของโตโยต้า 

และการมีพันธมิตรหลายราย และจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เป็นการบอกให้เห็นว่าทางเลือกในการเดินทางนั้นมีความหลากหลาย ทั้งพลังงานใหม่ หรือแม้แต่ประเภทรถ เช่น รถขนาดเล็กที่มีความคล่องตัว ไม่เปลืองพื้นที่ และประหยัดเชื้อเพลิง หรือการเดินทางร่วมกัน 

หรือการเดินทางด้วยรถสาธารณะอย่างแท็กซี่ 

โตโยต้า CJPT เดินแผนคาร์บอน โชว์ผลงาน ผลิตไฮโดรเจนจากมูลไก่

ในงานนี้ยังมีการนำเสนอ จุดเริ่มต้นของใช้พลังงานทางเลือกที่ได้มาจากของเสีย คือ มูลไก่ ที่นำมาหมักจนเกิดเป็นก๊าซ จากนั้นจึงอัดใส่ถัง และส่งไปที่ญี่ปุ่น เพื่อผ่านกระบวนการแยกก๊าซ และจัดเก็บก๊าซไฮโดรเจน ส่งกลับมาที่ไทย เพื่อเติมในรถ FCEV สำหรับสร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์ต่อไป

โตโยต้า CJPT เดินแผนคาร์บอน โชว์ผลงาน ผลิตไฮโดรเจนจากมูลไก่

ในช่วงแรกของการทดลอง ก๊าซที่ได้จากมูลไก่ 20 กก. แยกไฮโดรเจน ออกมาใช้งานได้ 2 กก. และในอนาคตจะเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มต้นทางวัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้น เช่น มูลของสัตว์ชนิดอื่น