"การไฟฟ้า" เปิดวิธีเตรียมติดตั้ง EV Charger ที่บ้าน อยากซื้อรถอีวีต้องรู้!

"การไฟฟ้า" เปิดวิธีเตรียมติดตั้ง EV Charger ที่บ้าน อยากซื้อรถอีวีต้องรู้!

ก่อนจะซื้อ "รถยนต์ไฟฟ้า" ต้องศึกษาการติดตั้งแท่นชาร์จ "รถ EV" ที่บ้านให้ดี เพราะระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนปกติแล้วไม่สามารถรองรับได้ จึงต้องปรับหรือเพิ่มมิเตอร์ไฟฟ้าในบ้านใหม่ เช็กคำแนะนำจาก "การไฟฟ้า" ได้ที่นี่

ใครที่กำลังสนใจอยากซื้อ "รถยนต์ไฟฟ้า" นอกจากการสำรวจหา "สถานีชาร์จไฟฟ้า" จุดต่างๆ ทั่วประเทศไทยแล้ว อย่าลืมศึกษาสิ่งใกล้ตัวที่จำเป็นไม่น้อยไปกว่ากัน นั่นคือ "แท่นชาร์จ EV" ภายในบ้าน  เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือนโดยทั่วไปมีกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการชาร์จ "รถอีวี" ดังนั้นจึงต้องมีกาารเตรียมพร้อมเรื่องกระแสไฟฟ้าภายในบ้านให้ดี ก่อนที่จะตัดสินใจถอยรถ(ไฟฟ้า)ใหม่ป้ายแดงมาขับขี่

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนรู้สิ่งการเตรียมตัวเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในบ้าน เพื่อทำจุดชาร์จ "รถ EV" อย่างเหมาะสม โดยมีคำแนะนำจาก "การไฟฟ้า" ดังนี้

 

1. ก่อนติดตั้ง EV Charger ต้องตรวจสอบขนาดมิเตอร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำการเตรียมตัวก่อนติดตั้ง EV Charger สำหรับบ้านอยู่อาศัยหรือกิจการขนาดเล็กที่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ โดยการตรวจสอบขนาดมิเตอร์ ขนาดสายเมน ขนาดเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ของวงจรย่อย ว่า เพียงพอต่อการติดตั้ง EV Charger เพิ่มหรือไม่? หากระบบไฟฟ้าเดิมไม่เพียงพอ ต้องมีการปรับขนาดมิเตอร์หรือเพิ่มมิเตอร์อีกตัวให้เหมาะสม

2. วิธีขอเพิ่มขนาดมิเตอร์เครื่องเดิม

ขอเพิ่มขนาดมิเตอร์เครื่องเดิมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้รองรับ EV Charger ได้ ยกตัวอย่างเช่น

  • EV Charger ระบบ Single-Phase ขนาด 32A (7.4 kW) สามารถขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ เป็นระบบ Single-Phase ขนาด 30(100)A

  • EV Charger ระบบ Three-Phase ขนาด 32A (22 kW) สามารถขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ เป็นระบบ Three-Phase 30(100)A

 

3. วิธีขอติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2 เพิ่มเติม

กรณีไม่สามารถปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิมภายในบ้านได้ ให้ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเป็นเครื่องที่ 2 ยกตัวอย่างเช่น

  • EV Charger ระบบ Single-Phase ขนาด 32A (7.4 kW) สามารถขอติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่สอง เป็นมิเตอร์ Single-Phase ขนาด 15(45)A
  • EV Charger ระบบ Three-Phase ขนาด 32A (22 kW) สามารถขอติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่สอง เป็นมิเตอร์ Three-Phase ขนาด 15(45)A

-------------------------------------------

อ้างอิง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค